Så smyger vinklade budskap in i skolan

Våra barn i skolbänkarna är en het marknad för företag,  organisationer och myndigheter. De måste gå till sin skolbänk varje dag och kan inte stänga av när de själva vill vilket gör dem till en het målgrupp. Numera finns det företag som är specialiserade på att paketera om budskap till läromedel.

De är gratis och enkla att beställa, hundratals böcker och digitala läromedel anpassade för att användas i undervisningen. Tidningen Pedagogiska magasinet har i senaste numret gjort ett kartläggning av den dolda marknaden. Böckerna innehåller inte reklam eller osanningar men fakta och verklighetsbeskrivningar kan vinklas för att passa in i en viss världsbild.

2004 togs det fram en policy om spronsring i skolan av bland annat Konsumentverket, men i en undersökning gjord av radioprogrammen Kaliber och Skolministeriet uppgav 0,9 procent av alla lärare att de kände till en sådan.

”Den svenska välfärdsstaten är ett resultat av uppfinningsrika och driftiga entreprenörer som startade framgångsrika företag. Nej, den är ett verk av medvetna och modiga arbetare som gick samman i fackföreningar och stred för sina rättigheter.”

Där ser man ett exempel där bilder som presenteras skiljer sig åt i två olika läromedel i samhällskunskap för gymnasieskolan. Läromedlen är producerade av Svenskt Näringsliv respektive Arena Skolinformation (som står arbetarrörelsen nära) och ställs gratis till skolans förfogande. De är föremål för en studie om sponsrade läromedel som gjorts av Anna Johnsson Harrie, lektor och forskare i samhällsämnenas didaktik, Linköpings universitet.

– Forskningen om läromedel i allmänhet är liten, och ännu mindre när det gäller sponsrade läromedel, säger hon. Detta trots att dessa har blivit mycket vanligare i skolan de senaste decennierna.

Mellan 2001 och 2009 ökade exempelvis andelen grundskollärare som använder sponsrade läromedel från 40 till 60 procent enligt en undersökning i Lärarnas tidning.

– Samhällslärarna är utsatta, konstaterar Anna Johnsson Harrie. Många aktörer vill in i skolan och ge sin bild av samhällsutvecklingen.

logo_se

Kommunernas anslag till inköp av läromedel har minskat med 22 procent de senaste tio åren, samtidigt som intresseorganisationer, som till exempel Svenskt näringsliv och IF Metall, erbjuder gratis läromedel på nätet.

 En av dem som varit verksam längst i branschen med sponsrat undervisningsmaterial är Fredrik  Skytt som grundade Freebook i slutet av 1980-talet. Han äger också webbplatsen Utbudet vars affärsidé är att distribuera undervisningsmaterial gratis. Förra året tog Skytt och hans fru ut två miljoner i aktieutdelning till sig själva, under fem år har de plockat ut sju miljoner. Till Pedagogiska magasinet säger han.

– Skolan har alltid haft ett behov att få in material från andra aktörer. Det vi gör är att förmedla det material som alltid funnits.

 

Fler sätt att nå elever:

Transfer: Förmedlar gratis föreläsningar

Studiebesök: Arla erbjuder gratis studiebesök där de dessutom ger bort glas med loggan Arla på till eleverna.

Projekt: Organisationen Friends är sponsrad av främst företag.

Företag: Ikea har sponsrat skolan i Älmhult med pengar.

 

Johanna Litsgård Lebourne

Twitter: @litsgaard

2017-03-13T11:50:52+00:00