Så mycket har stockholmarna tjänat på bostadsaffärer

Var tredje stockholmare har de senaste tio åren gjort en vinst på en eller flera bostadsaffärer. Av dessa har fler än var tredje tjänat mer än en miljon kronor. Totalt har stockholmarna tjänat 566 miljarder  på bostadsaffärer sedan 2004. Det visar Bjurfors Bostadsbarometer som genomförts av Opinion Stockholm.

Under den senaste tioårsperioden har 32 procent av stockholmarna gjort bostadsaffärer som generat en vinst. Det innebär att mer än en halv miljon stockholmare i åldern 18 till 79 år gjort någon form av bostadskarriär. Av dessa har 37 procent tjänat mer en miljon kronor. I genomsnitt har de som gått plus haft vinster på totalt 1,1 miljoner kronor.

– Stockholmarnas förmögenheter har ökat kraftigt tack vare den uppåtgående bostadsmarknaden i Stockholm. En stor andel av vinsterna har investerats i nya boenden som fortsatt öka i värde på grund av prisstegringar. Det finns också stora värden i bostäder som vuxit i värde men som ännu inte har realiserats som vinster. Många som sett stora prisstegringar på sina bostäder väljer idag att inte byta boende på grund av reavinstskatten. Det skapar ineffektivitet på bostadsmarknad med följder som litet utbud och att många bor större än vad de har behov av, kommenterar Pontus Kopparberg, VD på Bjurfors Stockholm.

Mest har de som bor i bostadsrätt tjänat. Nästan varannan, 47 procent, av bostadsrättsinnehavarna har tjänat på en bostadsaffär. Bland villaägarna är det 39 procent. Av samtliga tillfrågade har endast tre procent gjort en förlustaffär.

– Under de senaste 10 åren har priserna på bostadsrätter i Stockholms innerstad fördubblats, vilket gjort att bostäder varit en lika framgångsrik investering som aktier. Har man dessutom haft sin bostad ännu längre tillbaka i tiden har bostäder slagit aktiemarknaden med råge, kommenterar Pontus Kopparberg, VD på Bjurfors Stockholm.

Och tron på en fortsatt gynnsam affär för de som investerar i bostäder är stark. 57 procent av Stockholmarna tror att det även i framtiden kommer gå att göra bra bostadsaffärer. Endast 14 procent tror inte det och 29 procent vet ej.

2014-04-25T15:09:23+00:00