Nätmobbning vanligast på Facebook

Var tredje ung har blivit utsatt för kränkningar på nätet det senaste året enligt Friends och Symantecs Nätrapport som släpptes nyligen. Hårdast utsatta är tonårstjejer som spenderar mycket tid i sociala medier, i den gruppen har varannan blivit utsatt det senaste året. Flest kränkningar sker på Facebook och de är ofta kopplade till barnets utseende eller intresse.

Nyheter 24: 14-åring mobbades på Ask.fm – hoppade från sjätte våningen

Nätrapporten genomförs för andra året i rad och kartlägger ungas vanor och beteende på nätet. Rapporten baseras på en riksrepresentativ undersökning genomförd av SIFO där 1070 unga i åldern 10-16 år svarat på frågor om sina nätvanor. Studien visar att det är vanligare att tjejer utsätts för nätkränkningar (37 %) än killar (28 %). Mest utsatta är tjejer i åldern 13-16 år där över hälften har blivit kränkta på nätet det senaste året, varav en femtedel vid upprepade tillfällen.

– Det finns stora problem med sidor som startas i sociala medier där det sprids rykten eller skrivs taskiga kommentarer, och tonårstjejer är de som främst ligger i riskzonen för att utsättas för kränkningar. I denna grupp är det även fyra gånger så vanligt att ha råkat ut för sexuella trakasserier, säger Lars Arrhenius, Generalsekreterare Friends.

Vanligast med kränkningar på Facebook
Facebook är det forum där överlägset flest unga har blivit utsatta för kränkningar. Utöver Facebook så skiljer det sig åt mellan pojkar och flickor, bland pojkar är det vanligt med kränkningar inom spelvärlden medan tjejer i större utsträckning utsätts i forum som KiK och Instagram. Den vanligaste sortens kränkningar är taskiga kommentarer kopplade till utseende eller intressen.

– Stora forum som Facebook måste ta mer ansvar när det kommer till nätkränkningar. Vi uppmanar unga som blivit utsatta för nätkränkningar att anmäla, och då är det även viktigt att forumen tar anmälningarna på allvar och stänger ner kränkande sidor vilket de inte är tillräckligt bra på idag, säger Lars Arrhenius.

Vuxna måste ta mer ansvar
Var fjärde ung berättar att deras lärare varken har tagit upp hur man bör vara mot andra i sociala medier, eller vad man kan göra om man blivit kränkt. Intresset från föräldrar är större, sex av tio säger att deras föräldrar tagit upp att det är viktigt att vara schysst mot andra i sociala medier.

– Vuxna har en viktig roll att spela genom att ge unga råd i hur man bör bete sig på nätet, men också i enkla säkerhetsåtgärder som kan tas för att skydda sin digitala profil, så att unga kan känna sig både trygga och säkra på nätet, säger Per Hellqvist, säkerhetsspecialist Symantec.

Läs Nätrapporten i sin helhet här: www.friends.se/natrapporten


Vanligaste forumen för kränkningar

1. Facebook
2. Spelvärlden
3. KiK
4. Instagram
5. Ask.fm

Friends och Symantecs tips till föräldrar

  1. Visa intresse för barn och ungas liv på nätet.
  2. Var en positiv förebild
  3. Erbjud ditt stöd och visa att du finns där om någonting händer
  4. Använd anmälningsfunktioner som finns i forum
  5. Polisanmäl vid grova kränkningar
2014-04-18T09:46:14+00:00