Mer pengar på godis än goda ändamål – rapport från FRII

För första gången har ett helhetsgrepp tagits på insamling och givande i Sverige. FRII – Frivilligorganisationernas Insamlingsråd har i samarbete med PwC tagit fram rapporten ”Finansiering av ideell verksamhet – förutsättningar, verklighet och framtid”. En rapport som visar att svenskarna är betydligt mer givmilda med sin tid än med sina pengar.

I rapporten framgår att 2 av 3 svenskar skänker pengar till en eller flera organisationer varje år. Men trots att hushållens disponibla inkomst och andel av BNP har ökat, är det en mycket liten del som skänks till ideella organisationer. Under 2012 skänktes 0,3 % av hushållens konsumtion till organisationer med 90-konton. Det motsvarar 5,2 miljarder kronor. Samma år såldes det sötsaker och glass för 23,6 miljarder kronor i Sverige. (SCB)

”I Sverige skänks 0,3 % av hushållens totala konsumtion till organisationer med 90-konton. I länder som Danmark och Österrike är motsvarande siffra 0,4 %. Det låter kanske som en liten skillnad, men i kronor räknat ger det en annan bild. Om vi kunde öka till samma nivå i Sverige skulle det ge 1,7 miljarder kronor mer till en mängd viktiga ändamål”, säger Maria Ros Jernberg, generalsekreterare på FRII.

Många intressanta trender syns i rapporten. Det går bland annat att se att den möjlighet till skattereduktion som introducerades 1 januari 2012 är svår att utnyttja för den genomsnittliga givaren. 1 av 4 svenskar skänker pengar månadsvis via autogiro, och den genomsnittliga gåvan ligger då på 131 kr. Då miniminivån för att en gåva ska omfattas av rätten till skattereduktion ligger på 200 kr finns här ett argument för att sänka den nivån till 150 kr. Då skulle fler människor kunna utnyttja skattereduktionen. Samtidigt ges ett incitament för alla givare att öka sin genomsnittliga gåva – en ökning som skulle innebära mer pengar till en mängd goda ändamål.

Som namnet antyder belyser rapporten finansiering av ideell verksamhet, och hur den kan se ut framöver. En viktig del av finansieringen är det ideella engagemanget, och tid är det största bidraget som hushållen ger till den ideella sektorn. Viljan att engagera sig ideellt är stabil i Sverige. Frågan är hur den ständigt uppkopplade människan kommer att påverka engagemanget och vad organisationerna gör för att fånga upp och utveckla framtidens ideella engagemang.

”Det finns många möjligheter och många strategiska frågor organisationer bör ställa sig. Framförallt behöver de se över sina finansieringsstrategier för att tillvarata de möjligheter och den vilja som finns – både hos privatpersoner och företag”, säger Johan Sverker från PwC.

I rapporten har information hämtats från offentlig statistik och rapporter från bland annat SCB och Svensk Insamlingskontroll.  En enkätundersökning bland 333 organisationer har genomförts av FRII och PwC, och Novus har utfört en undersökning om givarbeteende hos allmänheten. Siffrorna i enkätundersökningen bygger på verksamhetsåret 2012.

I den undersökning bland allmänheten som Novus utfört på uppdrag av FRII (Novus Sverigepanel, 1000 intervjuer under nov/dec 2013) kan man bland annat utläsa följande:

  • 2 av 3 svenskar skänker pengar. Av Sveriges vuxna befolkning är det 64 % som skänker (Kvinnor 68 % och män 59 %)
  • I gruppen 65-79 år är det 76 % som skänker pengar
  • 1 av 4 svenskar skänker pengar månadsvis via autogiro, och 1 av 10 sänker till 2 eller fler organisationer varje månad
  • 4 av 10 svenskar skänker bara till organisationer man redan känner till
  • De ändamål som flest kan tänka sig att skänka pengar till är katastrofarbete, hjälp till barn samt forskning kring olika sjukdomar
  • 28 % av svenskarna har en mycket positiv inställning till ideella organisationer och 46 % har en ganska positiv inställning

Rapporten Finansiering av ideell verksamhet – förutsättningar, verklighet och framtid kan hämtas från FRIIs hemsida.

2017-03-13T11:50:52+00:00