Björn Bragée: Ny metod synliggör smärta

Den kände smärtläkaren Björn Bragée presenterar idag en tidigare okänd metod att synliggöra smärta. Genom att pensla en särskild lösning på huden framträder en tydlig färgförändring om smärtreceptorerna är aktiverade i området.

– Det kan tyckas onödigt, eftersom smärtan ändå är uppenbar för den drabbade, säger smärtforskaren Björn Bragée. Men det har genom åren visat sig att många patienter med smärta och värk misstros, både av vården och sin nära omgivning. Med den här lösningen är det lätt att bevisa att smärtan är fysisk, en ganska sensationell ny upptäckt, som dock i delar beskrivits i äldre litteratur.

Bakgrunden är att den dominerande typen av smärta är nociceptiv, vilket innebär aktivering av de nervändslut som fångar upp olika vävnadsskador. Vad som inte är så väl känt är att smärta i sig leder till en ökning av proinflammatoriska substanser runt dessa receptorer. Dessa substanser som förstärker smärtan innebär bland annat att histamin – det ämne som ligger bakom många allergier och nässelfeber – svämmar ut i området.

– Genom att pensla på en lätt basisk lösning av växtdelar framträder en svag men tydlig färgförändring, som dessutom ökar med starkare smärta. Man kan alltså inte bara objektivt fastslå om det föreligger smärta, utan också gradera denna, vilket leder till bättre möjligheter att välja rätt läkemedel. Patienter både överbehandlas med morfinliknande preparat, och underbehandlas då man nu är helt beroende av att patienten beskriver sin upplevelse, fortsätter Björn Bragée. Bara med mycket avancerade radiologiska undersökningar har man tidigare sett förändringar i hjärnan vid smärta.

Metoden har prövats på ett stort antal patienter vid den smärtklinik i Stockholm där Björn Bragée arbetar. Problemet har varit att få fram tillräckligt stabil indikator, men växter i tidig tillväxtfas, särskilt vårblommor har visat sig vara mycket känsliga för histamineffekten. Cirka 15 blad av vitsippan Anemone Nemorosa i en deciliter ljummet vatten med lika delar socker och salt har visat sig fungera. De penslas på med en mjuk borste eller bomullstuss, så att vävnaden inte retas av själva beröringen. Det fungerar inte bara vid ren nervsmärta, men också vid fibromyalgi, whiplash och andra utbredda värktillstånd som tidigare helt saknat objektiva metoder.

– Jag har inte haft någon känsla av att vara misstrodd på kliniken, men har haft stora bekymmer med försäkringskassan, berättar patienten Inga Dolor, och det var häpna miner på senaste samordningsmötet när jag kunde bevisa att värken var ganska påtaglig. Man hade nekat mig sjukersättning, men nu tror jag det blir en ändring.

– Vi har inte sett några baksidor av detta, men avråder alla med allergier för att själva pröva, men jag hoppas att metoden kommer till nytta i vården. Egentligen behövs den ju inte, vi bör tro på våra patienter. Men det är fortfarande så illa att många med svår värk misstros, något vi också kunde visa i den TV-serie där jag var programledare. Jag önskar vi hade kunnat använda Nemorosa-metoden, men tyvärr måste man ha färska växter, och det är väldigt lyckligt att våren i år kommer så tidigt att vi redan första april kan få tag på ingredienserna, avslutar Björn Bragée.

Metoden presenteras idag på en konferens arrangerad av patientförbundet, och väntas enligt upphovsmannen få stor spridning. Något patent har man inte tagit, utan släpper metoden fri.

Twitter: Renewmagazine1

 

2017-03-13T11:50:52+00:00