Tre år sedan kriget i Syrien startade

Mer än 60 procent av sjukhusen är stängda och hälften av läkarna har flytt landet. När kriget i Syrien nu pågått i tre år har sjukvårdssystemet kollapsat, visar en ny rapport från Rädda Barnen. Antalet personer som dött till följd av sjukdomar som normalt går att behandla, är fler än de som dött av våldshandlingar. Vårdpersonal vittnar om vidriga förhållanden där operationer måste utföras utan narkos eller bedövning.

–  Det råder stor brist på narkosmedel, och det är svårt att hitta kvalificerad vårdpersonal. Det är också mycket oroande att smittspridningen av polio och mässling ökar. Därför måste humanitära organisationer snabbt få bättre tillträde in till Syrien, säger Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin.

Omkring 200 000 människor –  varav hälften barn –  har dött till följd av sjukdomar som går att behandla, t ex cancer, diabetes, och astma. Detta är dubbelt så många som antalet beräknade dödsoffer av våldshandlingar. Det är resultatet av att sjukvården slagits i spillror i inbördeskriget. I landets största stad Aleppo fanns före kriget 2500 läkare, nu beräknas 36 finnas kvar. 93 % av landets ambulanser har förstörts eller stulits. Vårdpersonal har dödats, fängslats eller flytt landet. I rapporten ”A Devastating Toll” vittnar personal om hur man tvingas utföra amputationer på barn för att förhindra att de förblöder, eftersom man saknar behandlingsalternativ.

–  Minns att Syrien faktiskt var ett medelinkomstland före kriget, där barnadödligheten snabbt minskade och omfattande vaccinationskampanjer i princip utrotat sjukdomar som polio. Nu tre år senare är läget ett helt annat, säger Elisabeth Dahlin.

En förutsättning för att kunna bygga upp sjukvården igen är att humanitär hjälp når fram till de drabbade. Därför kräver Rädda Barnen:

·  att humanitära organisationer ges ovillkorligt tillträde till hela landet i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 2139, så att mediciner, vacciner och livsmedel kan föras in. Hjälptransporter måste kunna korsa gränser mellan olika stridande parter.

·  sjukvårdspersonal och sjukvårdsinrättningar får inte vara måltavlor i strider.

·  Särskilt riktade insatser för barns hälsa så att de inte dör till följd av sjukdomar som går att förebygga eller behandla.

Vill du hjälpa till? Besök Rädda Barnen och ge ditt bidrag direkt.

Läs också:

SvD: Kriget i Syrien skonar inga barn

DN: Kriget i Syrien

2017-03-13T11:50:53+00:00