Vem får pris för ett mänskligare näringsliv?

Nu är det återigen dags att nominera kandidater till Pontus Schultz pris för ett mänskligare näringsliv. Den öppna nomineringsprocessen till priset, som delas ut den 22 september 2014, är nu öppen. Kandidaten ska ha gjort framstående insatser genom att utmana och utveckla näringslivet inom något eller flera av områdena jämställdhet, mångfald och hållbarhet.

– Nu fortsätter sökandet efter personer som har visat på stort mod och engagemang för att göra näringslivet mänskligare. Vår drivkraft är att lyfta exempel som manifesterar det stiftelsen står för, likt första årets pristagare, Antonia Ax:son Johnson. Förra årets seminarium och prisutdelning skapade den mötesplats vi hade hoppats på, säger Sara Öhrvall, styrelseordförande i Pontus Schultz stiftelse för ett mänskligare näringsliv.

Priset kommer att delas ut för andra året i rad den 22 september 2014. Pristagaren och det initiativ som denne verkat för ska uppfylla följande kriterier:

  • Pristagaren är en person som gör betydande insatser för ett mänskligare näringsliv i ett företag eller i näringslivet som helhet.
  • Pristagarens belönas för sina insatser inom ett eller flera av områdena jämställdhet, mångfald och hållbarhet.
  • Pristagarens insatser bidrar till långsiktig lönsamhet i ett företag eller i näringslivet som helhet.
  • Pristagarens insatser är präglade av mod, kreativitet och/eller entreprenörsanda.

Priset delas ut i samband med Pontus Schultz årliga seminarium för ett mänskligare näringsliv som lockar ca 250 nyckelpersoner från näringsliv, politik, media och forskning. Priset är ett unikt konstverk samt en möjlighet att få dela med sig av sin historia och inspirera Sveriges näringsliv. Temat för årets seminarium är ”De begränsade resursernas potential – hållbar affärsutveckling”.

Nomineringen ska innehålla namn och kontaktuppgifter till den som nominerar. Motiveringen till varför personen ska vinna priset ska tydligt beskriva på max en A4.

Nomineringen skickas till nominering@pontusschultz.com, senast den 30 april.

Baserat på de namnförslag som inkommit i nomineringsprocessen utser stiftelsens styrelse pristagaren och beslutet kan inte överklagas.

Om Pontus Schultz stiftelse för ett mänskligare näringsliv

Stiftelsen ska verka för Pontus Schultz vision om ett mänskligare näringsliv – ett näringsliv som utgör en positiv kraft för utveckling i samhället, stimuleras av människans mångfald och respekterar planetens begränsade resurser. Stiftelsens metod bygger på Pontus idéer om det goda samtalet mellan olika perspektiv och positiv uppmärksamhet till de som driver utvecklingen framåt. Genom ett årligt pris och seminarium belönar och belyser stiftelsen initiativ som gör näringslivet mänskligare. Priset ges för betydande insatser inom mångfald, jämställdhet eller hållbarhet i näringslivet.

Stiftelsen grundades som en reaktion efter att Pontus Schultz, chefredaktör på Veckans Affärer förolyckats 2012. Läs mer om stiftelsen på www.pontusschultz.com.

 

 

2017-03-13T11:50:53+00:00