Julgranarna kan värma 4 000 lägenheter i ett år

En julgran ger el som räcker för att köra fyra fulla tvättmaskiner. Om alla Sveriges tre miljoner julgranar återvanns skulle det räcka för att värma ungefär 4 000 lägenheter under ett år.

– När julen städas bort slängs ungefär tre miljoner julgranar ut från svenska hem, säger Elisabet Munters, kommunikationschef på trafikkontoret, Stockholms stad. Granen är grovavfall och ska läggas i grovsoprummet, lämnas på återvinningscentralen eller till någon av insamlingsplatserna för julgranar.

Att lämna granen till återvinning är mer än en bra miljögärning. Julgranar som lämnas på trottoarer hindrar framkomligheten och försvårar för rörelsehindrade eller synskadade att ta sig fram i staden.

–  Stockholm har totalt cirka 364 mil gata, gång- och cykelbanor. En gran som lämnas slängs på trottoaren ställer även till det i Stockholms redan trånga gaturum. Att leta upp och transportera bort julgranar från hela staden skulle kosta mycket pengar, säger Elisabet Munters. Med 26 insamlingsplatser i innerstaden har vi försökt göra det enklare för stockholmarna att lämna sin julgran på rätt plats.

Insamlingsplatserna hittas via kartan på stockholm.se/kastajulgran. Förutom insamlingsplatserna finns stadens sex återvinningscentraler som också står rustade att ta emot julgranar. Återvinningscentralerna har öppet 359 dagar om året, för öppettider se stockholm.se/avc.

Julgranar som lämnats till återvinning flisas och skickas till Fortums kraftvärmeverk i Högdalen. Där eldas de upp och blir till fjärrvärme och el.

Det är lätt att förväxla återvinningscentraler och förpacknings- och tidningsinsamlingen. För att göra miljön en tjänst gäller det att hålla reda på skillnaden. En gran som lämnas på en återvinningsstation för förpackningar och tidningar återvinns inte och de försvårar och försenar dessutom tömningen.

Fakta

  • Inför årsskiftet 2013-2014 har Stockholms stad ställt upp 26 insamlingsplaster för julgranar. Platserna hittas via kartan på stockholm.se/kastajulgran.
  • Stockholms stad har sex återvinningscentraler, fyra i söderort och två i västerort. Lättast är att lämna julgranen på ÅVC Trädgård i Högdalen, men givetvis tas julgranar emot på alla stadens återvinningscentraler.
  • Återvinningscentralerna är öppna 359 dagar om året. Runt årsskiftet håller de endast stängt på julafton, juldagen, nyårsafton och nyårsdagen. Se exakta öppettider på stockholm.se/avc.
  • En återvunnen julgran ger el som räcker för att köra tre fulla tvättmaskiner.
  • Sveriges alla julgranar kan värma 4 000 lägenheter eller 1 200 villor under ett år.
  • Efter jul blir det fler rester än bara julgranen. På stockholm.se/julsopor har vi sammanställt en lista med olika julrester och var de kan återvinnas.
2015-08-27T12:09:40+00:00