Ny metod ger hopp för cancersjuka i levern

En ny metod där man ”bränner” cancertumörer med hjälp av mikrovågor, gör det möjligt att bota även svåra fall av cancer i levern. Titthålskirurgi och avancerad bildteknik används för att lokalisera tumörerna med bättre precision. I en snar framtid blir tekniken ännu mer avancerad.

Under lång tid var det endast öppen operation som gällde för patienter med cancer i levern. När cancern var för utbredd, eller när patienter inte klarade en operation, var botande behandling inte möjlig.

Lokala behandlingsmetoder (ablation), där man bränner bort tumörerna med hjälp av mikrovågor, har funnits i flera år men på grund av icke optimalt fungerande teknologi och dålig precision ansågs sådan behandling inte som botande.

För drygt tre år sedan började man använda en ny typ av ablationsteknik på Danderyds sjukhus där titthålskirurgi och avancerad bildteknik används för att lokalisera tumörerna med bättre precision.

Denna metod medför mindre risker och komplikationer samt möjlighet att behandla även svåra fall med många spridda tumörer.

– Eftersom den nya tekniken bara tillämpats i tre år kan vi inte säga någonting om överlevnaden på lång sikt, säger ansvarig läkare på Danderyds sjukhus, kirurg Jacob Freedman. Men vi har sett att titthålskirurgin, där vi ”bränner” metastaserna med mikrovågsteknik, medför väsentligt lägre risk för komplikationer och kortare vårdtid (1-2 dagar i stället för 7). I vissa grupper av patienter har vi observerat förlängd överlevnad jämfört med historiska kontroller, vilket ändå ger en indikation på att vi är på rätt väg.

Tredimensionella bilder gör metastaserna synliga

Det är en tredimensionell rekonstruktion av tomografiska (skikt/snitt) röntgenbilder från magnetröntgen och datortomografi, som gör det möjligt att med hög precision kartlägga tumörer i levern. Med hjälp av datorstyrning kan kirurgen via ett titthål i buken hitta och ”bränna” sönder metastaserna där de ligger, utan att behöva skära bort någonting av levern.

– Den största fördelen med ablation är att vi kan behandla patienter där botande behandling tidigare inte var möjlig, till exempel patienter med många metastaser, menar Jacob Freedman.

Projekt som ska utveckla tekniken ytterligare och göra den ännu säkrare

Idag finns den tredimensionella bilden av levern på en bildskärm ovanför patienten. Kirurgen får alltså titta på bilden och överföra det han eller hon ser på levern som ska behandlas. Den nya bildtekniken som är under utveckling, ska göra det möjligt att placera den tredimensionella bilden direkt på levern. Det medför betydligt högre precision och gör det enklare för kirurgen att behandla. Enkelt uttryckt kan man säga att levern blir ”genomskinlig” för kirurgen. Bilden kommer även att vara ”levande” på så sätt att när ingrepp sker i verkligheten kommer bilden att förändras och på så sätt kommer man att kunna operera med ”röntgensyn” där man genom leverns yta direkt kan se den information man väljer att visa, exempelvis större blodkärl och tumörer.

Samarbete över gränserna

Det är bara Danderyds sjukhus samt, till viss del, universitetssjukhuset i Bern, som utför den här typen av datorassisterad leverkirurgi. Patienterna selekteras från den multidisciplinära terapikonferens som varje vecka via videolänk från Karolinska Sjukhuset i Huddinge går igenom alla aktuella leverkirurgifall i Stockholmsregionen. Samarbete i bildanalysutveckling har hittills skett med ett tyskt företag, MeVis AG, samt ett schweiziskt företag som utvecklar kirurgisk datorstödd navigationshjälp, Cascination AG i Bern.

– I det aktuella ”CAMILIS”-projektet, som är EU-finansierat, ska vi tillsammans med Universität Bern och Cascination AG i Bern, CMIV vid Linköpings universitet och företaget Sectra i Linköping, utveckla den avancerade datornavigerade tekniken för laparoskopisk leverablation, avslutar Jacob Freedman.

Korta fakta

  • Vid ”öppna” operationer är risken för komplikationer i samband med operation 20-30 procent. Mortaliteten är cirka 1 procent och vårdtiden 7-10 dagar.
  • Vid laparoskopi (titthålskirurgi) med ablationer, är risken för komplikationer i samband med operation 10 procent och mortaliteten cirka 0-1 procent. Vårdtiden är 0-1 dagar.
  • På Danderyds Sjukhus genomförs 80-90 operationer per år.
  • Inom 2-3 år beräknas den nya tekniken, där den tredimensionella bilden läggs ovanpå den faktiska levern och gör den ”genomskinlig”, börja testas på patienter. Inom 4 år kan den finnas tillgänglig för alla patienter.

_________________________________________________________________________________

Presskonferens den 17 januari klockan 14.00 – 15.00

Plats: Aulan på Danderyds sjukhus (följ skyltar vid huvudentrén)

2015-08-27T08:59:27+00:00