Ny rapport: ”En miljon svenskar vill inte använda internet”

Idag släpps rapporten ”En miljon svenskar vill inte använda internet”. Rapporten handlar om spridningen av internet och borrar djupare i statistiken från ”Svenskarna och Internet 2013” skriven av  Olle Findahl.

Det visar sig att nästan alla under 55 år använder internet nu. Allt färre användare tillkommer varje år. När nästan alla de upp till 65 år använder internet återstår en miljon personer över 65 år som sällan eller inte alls använder internet. De flesta av dem vill inte heller använda nätet. Många av dem är gamla, nöjda med de traditionella medierna, och vill inte ha eller lära sig ny teknisk utrustning.

–  Gång på gång har det verkat som om spridningen av internet håller på att stanna av, men den har stadigt fortsatt uppåt i åldrarna. Kampanjen Digidel har gjort en imponerande kraftsamling för att öka användningen av internet i Sverige, och jag tror att kampanjen kommer att nå sitt mål: ytterligare 500 000 internetanvändare, säger Olle Findahl.

Kampanjen lanserades 2011 för att internet fått så stor betydelse för människors demokratiska deltagande, sociala liv och för ekonomin för både samhället och den enskilde. Baserat på statistik från Svenskarna och internet 2010 sattes Digidels mål 500 000 nya användare t.o.m 2013.

–  De som inte är på nätet riskerar att få det mycket besvärligt när samhället rationaliserar med e-förvaltning och e-tjänster. De hörs sällan i debatten om samhällets förändring men drabbas kanske mest. Olle Findahls rapport understryker behovet av aktiva insatser för att inkludera dem i e-samhället. Det kommer att bli nödvändigt för att alla i Sverige på ska få del av sina medborgerliga rättigheter och uppfylla sina skyldigheter, säger Christine Cars-Ingels, kanslichef för Digidel 2013.

Kampanjen Digidel 2013 har idag sin avslutningskonferens som en de av Internetdagarna. Konferensen ”Digidel of Fame” går att följa live på www.digidel.se. Olle Findahl presenterar rapporten ”En miljon svenskar vill inte använda internet.”  kl 10.45-11.15.

 

Länk till Svenskarna och Internet 2013

2017-03-13T11:50:58+00:00