Kvinnors löner stiger mer än männens…eller gör de det?

UC har i en ny undersökning kartlagt inkomstutvecklingen i Sverige. UC:s undersökning visar att 2012 var ett bra år för kvinnorna. Kvinnors löner ökar mer än männens procentuellt men skillnaden är fortfarande stor i kronor och ören. I åldersgruppen 36-45 år rör det sig om cirka 100 000 kronor om året, visar en ny undersökning UC gjort.

Om löneökningarna skulle utvecklas i samma takt, det vill säga att kvinnorna får en betydligt större ökning procentuellt, kommer det att ta cirka 20 år för kvinnor att komma i kapp männen, säger Roland Sigbladh marknadschef på UC.

UC:s undersökning visar att:

  • Svenskarnas inkomster har ökat de senaste två åren
  • De är de som befinner sig ”mitt i livet” som har gjort de största inkomstlyften
  • Kvinnorna hade ett bra år 2012 sett till inkomstökning.

UC:s undersökning visar att inkomstgapet mellan könen är stort och att utvecklingen går långsamt. I åldersgruppen 36-45 år var skillnaden i kronor mellan män och kvinnor:

  • 96 000 kr – 2010
  • 100 000 kr – 2011
  • 97 500 kr – 2012
Inkomstår 2011 – 2012       2010 – 2012
Kvinnor Män Kvinnor Män
18-25 år 6,8% 5,2% 13,4% 14,3%
26-35 år 3,3% 2,4% 6,8% 6,3%
36-45 år 3,4% 1,9% 7,3% 5,9%
46-55 år 3,1% 2,5% 6,9% 6,6%
56-65 år 2,7% 2,1% 5,9% 5,3%
66- 3,9% 3,0% 5,5% 3,7%

UC:s undersökning visar också att inkomstgapet inom gruppen kvinnor 36-45 år ökar kraftigt. UC har i undersökningen tittat på hur stort gapet är mellan de som tjänar bäst och de som tjänar sämst.Skillnaden mellan den bästa kvartilen och den sämsta kvartilen i gruppen kvinnor 36-45 år

 

  • Taxeringsår 2000: Den bästa kvartilen tjänar ca 2,5 gånger mer än den sämsta kvartilen. (Medelinkomst)
  • Taxeringsår 2012: Den bästa kvartilen tjänar drygt 3,2 gånger mer än den sämsta kvartilen. (Medelinkomst)

 

2017-03-13T11:50:58+00:00