Hanne Kjöller är ”spot on” igen

Vi är säkert inte ensamma om att förfäras över den juridiska cirkusen kring Lundsberg och att Förvaltningsrätten kommit fram till att det var fel av Skolinspektionen att stänga internatet. Förvaltningsrätten menar att eftersom Skolinspektionen bara äger tillsynsansvar över ”all den verksamhet som omfattas av av de övergripande målen i skolförfattningen” har den inte rätt att gripa in när elever trakasserar och misshandlar varandra på elevhemmet efter skoltid. Skolinpsektionen har överklagat beslutet. Nu återstår det att se vad Kammarrätten kommer fram till.

Hanne Kjöller, som har varit en del i blåsväder under den senaste tiden p.g.a. sin senaste bok, har än en gång visat prov på sin klarsynthet och vassa penna. Hon gör det i  dagens  DN där hon på ledarsidan skriver just om riksinternatet Lundsberg och den juridiska process som är på gång. Här kommer våra citat.

”Om det i ett slutgiltigt juridiskt avgörande slås fast att minderåriga på internat kan supa sig redlösa samt misshandla och kränka varandra utan att skolinspektionen har någon rätt att lägga sig i, kvartsår frågan om vem som då har ansvar. Med nuvarande lagstiftning kan inte jag se att det finns någon annan än Socialtjänsten.//Och i det åtgärdsspannet ryms allt från samtal till till polisanmälan och tvångsomhändertagande.”

”Hela idén med riksinternat förefaller förlegad. Bara en bråkdel av Lundsbergs elever går där för att deras föräldrar bor och arbetar utomlands// Frågan är också varför det är skattebetalarna som ska skjuta till extrapengar, utöver den vanliga skolpengen, för föräldrars självvalda utlandsarbete. Då är det rimligare att arbetsgivaren eller föräldrarna står för det.” 

Hanne Kjöller är  åter igen ”spot on” i sin analys. Hatten av, säger vi.

 

Åsa-Mia Fellinger

 

 

 

 

 

 

2013-10-06T11:06:31+00:00