Fler liv kan räddas med SMS

Vet du att liv kan räddas med SMS? Metoden med SMS-kedjor för att rädda liv används bland annat i Holland. Det innebär att lekmän som har utbildning i HLR (hjärt- och lungräddning) tillkallas via SMS till den drabbade och kan ofta vara först på plats och få igång den basala hjärt- och lungräddningen.

I Holland som har många hjärtstartare ute i samhället kallas en HLR-utbildad lekman till den drabbade och en annan för att hämta hjärtstartare. Även i Stockholm har detta prövats som projekt under ett par år med lovande resultat och nu utvidgas området för SMS-livräddning.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ger på sitt nästa möte i uppdrag att utreda kostnaderna för IT och administration för SMS-livräddning.

Region Skånes Prehospitala enhet, som är den övergripande organisationen för prehospital akutsjukvård i Skåne, ser positivt på införande av SMS-livräddning i Skåne. Skåne är en geografiskt väl sammanhållen region med en samlad ambulanssjukvård.

– SMS-livräddning kan bli ett viktigt komplement till befintlig akutsjukvård. Vi vet att ju fortare man kan få hjälp att hålla igång hjärtat, desto mindre risk för hjärnskador, säger Carl Johan Sonesson (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

–  Vanliga medborgare som har HLR-utbildning kan få ett sms och vara på plats på någon minut, medan det tar fem till tio minuter för räddningstjänst och tio till tjugo minuter för ambulans att nå fram, säger Anders Åkesson (MP), förste vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Läs mer:

Bli SMS Livräddare

 

 

2013-09-29T16:20:28+00:00