Målbilder och positivt tänkande förbättrar inte alltid prestationer

Positivt tänkande, avslappning, målbilder, självprat  – många är de metoder som används för att förbättra prestationer i idrottsvärlden och näringslivet. Men är de verkligen bra? Nej, inte alls, enligt två amerikanska forskare och psykologer – Frank L. Gardner och Zella E. Moore.

Efter att under många år själv ha använt metoderna i sitt arbete med chefer, säljare och elitidrottsmän, kände Frank L. Gardner en tilltagande frustration över de dåliga resultaten. Han tog upp detta med sina konsultkollegor och det visade sig att de alla delade samma erfarenhet.  Även när han granskade forskningen kom han fram till samma slutsats – metoderna fungerade inte. Detta gjorde att Gardner bestämde sig för att pröva något nytt. Han lät sig inspireras av den kliniska psykologin, där man funnit effektiva metoder för att hjälpa människor. Särskilt en fångade hans intresse. Den förkortas ACT (Acceptance and Commitment Terapy) och har visat sig framgångsrik för många olika problem.

MAC är anpassad till chefer och elitidrottsmän

Gardner och Moore anpassade metoden till sin målgrupp – chefer och elitidrottsmä. Det visade sig vara mycket lyckosamt. Gardner hade äntligen en metod som fungerade i hans dagliga arbete. Även när den testades vetenskapligt på en grupp elitidrottsmän blev resultatet blev mycket lovande – både prestationer och träningsglädje förbättrades. Förkortningen MAC kan tyckas lustigt i dessa Apple-tider, men har ingenting att göra med vare sig läsplattor eller datorer.  MAC är en förkortning för Mindfulness, Acceptance och Commitment.

 

Sluta kontrollera och fokusera på nuet

Vad innebär MAC-metoden? Medan de traditionella metoderna går ut på att få kontroll på och styra tankar, känslor och kroppsliga reaktioner, till exempel genom att tänka positivt eller framkalla målbilder, går MAC ut på det motsatta – att släppa alla kontrollförsök. Det handlar med andra ord om att byta förhållningssätt till det inre livet. I Västvärlden har många människor hamnat i en uppfattning om att det normale är detsamma som att vara befriad från prestationsångest, nervositet, rädsla och andra negativa känslor. Ja, kanske till och med i en tro om att det normala är att aldrig uppleva negativa känslor.  Detta förklarar varför man lägger ner stor möda på att få bort dem. Förhållningssättet i MAC är det motsatta. Här ser man negativa känslor, tankar och kroppsliga reaktioner som en naturlig del av den mänskliga existensen. Istället för att ägna en fruktlös kamp mot de inre reaktionerna, ska man satsa på att leva i nuet och delta i det som pågår. Den kan handla om ett viktigt affärsmöte, en fotbollsmatch, golfputt, eller något annat som du vill ägna dig åt.  Fokuseringen och koncentrationen på nuet i kombination med acceptansen av dina inre reaktioner gör att du öppnar upp för ett bättre fungerande, i synnerhet om det kombineras med att du hela tiden agerar enligt dina värderingar. Det är det sistnämnda som man avser med commitment.

Handledare som lever som han lär

För att lära sig MAC behöver man hjälp av en handledare, som verkligen är utbildad inom metoden och som själv lever som han/hon lär. En gång i veckan under cirka åtta veckors tid äger möten med handledaren rum, men det stora arbetet ligger egentligen mellan dessa träffar. En mängs olika övningar i mindfulness och acceptans ska då ske. Det handlar med andra ord inte om någon quick fix, utan kräver både tid och engagemang.

Åsa-Mia Fellinger

Renewmag.se © 2011. Alla rättigheter reserverade.

Renew Magazines intervju med Zella Moore.

 

Hur spridd är MAC-metoden i dagsläget?

– Det beror vilken del av världen vi avser.  I nordamerika finns det fortfarande en trend med kontrollbaserade strategier (mål-formulering, självprat, måldbilder,  avslappning etc).  I övriga världen ser vi mer och mer ett intresse för MAC och metoden används av såväl olympiska idrottare, elitidrottare som vanliga motionärer // Särskilt i öst anses MAC som mer ”i linje” med deras sätt att tänka. Frank (Gardner) och jag har blivit inbjudna att hålla utbildningar i Frankrike och Australien. Spännande forskningsprogram pågår i Europa och vår bok om MAC har nyligen översatts till koreanska. Verkligen häftigt!

Hur ser användningen ut i Sverige?

– Jag känner till psykologer som är hängivna förespråkare för Mindfulness och Acceptans-baserade metoder och som använder MAC. Jag vet dock inte i vilken utsträckning, bara att den tillämpas.

 

I er bok om Mac-metoden skriver ni att det vetenskapliga stödet för de kontrollbaserade strategierna (målformulering, självprat, målbilder,  avslappning etc) är dåligt. Förhåller det sig fortfarande så?

– Det gör det i högsta grad.  Även om ett fåtal studier har visat positiva / lovande resultat, kämpar förespråkarna fortfarande mot mer än 30 års forskning och hundratals studier med bristfälliga resultat. Ett av kriterierna för officiellt ”empiriskt stöd” är att det inte kan finnas massor av motstridiga uppgifter. Det är inte ens fallet med de traditionella färdighetsträningmetoderna/kontrollmetoderna.

Hur kommer det sig då att trenden med kontrollbaserade strategier ändå håller i sig i Nordamerika?

– Jag antar att det alltid kommer att finnas ett visst motstånd från en del håll (som alltid är fallet med all vetenskapliga utveckling som utmanar en långvarig praxis /tradition). Inom all annan tillämpad psykologi har mindfulness och acceptans gjort ett stort genomslag. Ja, vad vi egentligen ser är ett skifte i förhållningssätt där. Utvecklingen inom den idrottspsykologiska disciplinen har däremot varit långsammare. Men något är på gång. Många benhårda förespråkare för de gamla metoderna har e-mailat oss privat om MAC.

För vilka yrkesgrupper är MAC bra?

– I huvudsak kan vem som helst som måste fungera på högsta nivå nytta av detta synsätt. MAC används för närvarande av av idrottare, musiker, brand- och polispersonal, militärer, kirurger, etc. Ingen av dessa personer kan riskera konsekvenserna av dåliga resultat. Vidare är metoden bra för toppidrottsmän/kvinnor. Men också vanliga motionärer. Och den fungerar på både ungdomar och vuxna.

Åsa-Mia Fellinger

Renewmag.se © 2011. Alla rättigheter reserverade
______________________________________________________

Vill du veta mer om MAC? Läs: The Psychology of Enhancing Human Performance: The Mindfulness-Acceptance-Commitment (MAC) Approach av Frank L. Gardner och Zella Moore. Den finns att beställa via boklådor på nätet.

 

Vill du läsa mer om forskningen kring Mindfulness? Gå in på:

http://www.mindfulnesscenter.se/forskning/forskningsrapporter.aspx

http://www.mindfulexperience.org/

Vill du läsa mer om forskningen om ACT? Gå in på:

http://contextualpsychology.org/empirical_readings

 

 

2017-03-13T11:51:06+00:00