Apple och Google toppar listan av världens starkaste varumärken

En ny studie från Ipsos visar att Google toppar listan av världens starkaste varumärken, men även andra stora företag inom digitala medier ligger högt på listan som Apple, Microsoft och Facebook på en andra, fjärde och femte plats. Den enda svenska företaget bland topp fem i Sverige är SVT, som har placerats sig på en tredje plats mellan de stora globala företagen. 

För att undersöka vilka varumärken som är de mest inflytelserika har Ipsos tittat på respektive varumärkes direkta inflytande samt dess trovärdighet, hur engagerande det är, om varumärket ligger i framkant, vilken närvaro varumärket har samt om varumärket är ”en god samhällsmedborgare”. Dessa parametrar har sedan vägts samman till ett index för att få fram vilket varumärke som presterar bäst totalt sett.

– Som vi alla känner till har den digitala världen förändrat vårt sätt att leva och konsumera, därför är det inte så konstigt att Google tillsammans med andra stora varumärken inom den digitala utvecklingen toppar listan av The Most Influential Brands. De är alla företag som driver en utveckling som påverkar samhället och som numera är en del av vårt dagliga liv, säger Lena Gilchrist, VD, Ipsos Sweden.

Googles första server.

Googles första server.

The Most Influential Brands är en global studie som totalt sett täcker 53 procent av jordens befolkning och hälften av världens ekonomi. Precis som i Sverige presterar varumärken inom digitala medier bra globalt sett och Google ligger i topp. Microsoft som ligger på en andra plats har något högre inflytande än Apple som är nummer tre, följt av Facebook och Visa.

– Varumärken har betydelse, personlighet och attityd. Och eftersom människor så ofta identifierar sig med, relaterar till och definierar sig själva genom varumärken, har de inflytande, För att ett varumärke ska lyckas måste den nå sin publik, få kontakt och få dem att köpa varumärkets löfte. Men för att ett varumärke ska ha inflytande på konsumenterna behöver varumärket prestera bra på de avgörande parametrarna som vi har identifierat – trovärdighet, engagemang, ledande, närvaro och företagets samhällsansvar. Google är årets ledande exempel världen över, säger Steve Levy, VD, Ipsos Reid Kanada, initiativtagare till The Most Influential Brands.

 

The Most Influential Brands:

   Sverige            Globalt
1. Google         1. Google
2. Apple           2. Microsoft
3. SVT              3. Apple
4. Microsoft      4. Facebook
5. Facebook     5. Visa
6. ICA               6. Coca-Cola
7. IKEA             7. Samsung
8. Apoteket       8. YouTube
9. Spotify         9. MasterCard
10. YouTube    10. Procter & Gamble (P&G)

 

Fakta om The Most Influential Brands
Totalt har 16000 intervjuer genomförts med identisk metod och med ett riksrepresentativt urval (kön, ålder och region). 5000 intervjuer: Kanada, 3000 intervjuer: USA, 1000 intervjuer vardera: Mexiko, Argentina, Brasilien, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Kina, Sverige. Det svenska resultatet samlades in via en onlineenkät den 12 – 25 mars 2013.

2017-03-13T11:51:12+00:00