Internetterapi lika bra som vanlig terapi för många problem

Terapi via internet – hur låter det? Som en fantastisk möjlighet eller som ett påfund av det uppkopplade samhället, där vi istället för att träffas isolerar oss framför skärmarna? Oavsett vad man tycker om internetterapin går det inte att blunda för att den har kommit för att stanna. Och den kommer sannolikt att bli ännu vanligare i framtiden. Forskningsstödet är gediget, terapin lättillgänglig och mindre kostsam än vanlig terapi. Dessutom når man människor, som annars inte skulle söka vård. 

Det står nu klart att en mängd olika problemområden kan behandlas med terapi (=psykologisk behandling á la KBT) via nätet. Vad som behövs är en internet-ansluten dator eller mobil. Det är på många sätt revolutionerande. Det spelar inte längre någon roll var man bor, man behöver inte passa några tider, utan kan välja fritt när man ska koppla upp sig, dessutom är det betydligt billigare än vanlig terapi. Det är en mängd olika slags psykiska problem och kroppsliga problem med psykiska inslag som internet-terapin har visat sig bra för:

Professor Per Carlbring

Professor Per Carlbring

–Vi har gjort studier på väldigt många områden: huvudvärk, tinnitus, insomni, stress,  kronisk smärta, social fobi, specifik fobi, spelberoende, bulimi och hetsätning, generaliserad ångest, erektionsproblem, parterapi, PTSD, inkontinens och IBS samt blandad ångest. Generellt så fungerar det bra. Vi får lika bra resultat som när man träffar ‘liveterapeut’ förutom när det gäller specifik fobi. I det fallet var det ännu bättre att få  en ensessions-behandling av en ‘live-terapeut’, berättar Per Carlbring, som är professor i klinisk psykologi vid Stockholms universitet och en av pionjärerna inom intertterapin.

En behandling via internet pågår vanligtvis under 8 till 12 veckor och är uppbyggd så att man som patient steg för steg, kartlägger, förstår och tränar sig att hantera sina problem. Varje avsnitt – eller modul som det också kallas – består av information (ljudfiler, text eller videoavsnitt) om problemet man söker hjälp för, övningar och hemuppgifter. Internet i sig tillför inget till själva behandlingen, utan är ett sätt att administrera den.

För en grupp människor är internetterapi särkilt bra – de som annars inte söker vård för sina problem. Och de är ganska många. Att söka hjälp för psykiska problem upplevs av många fortfarande som skambelagt. Och att prata om sina problem med en annan människa kan kännas för svårt.

–En del tycker att frånvaron av ögonkontakt är väldigt bra. Av olika tillstånd är det ju en liten andel som söker behandling för det som man lider mycket av. Då kan detta vara ett sätt att minska tröskeln för att söka behandling, säger Per Carlbring.

Lena 47 år, som egentligen heter något annat, hade inga problem med att söka hjälp för sina sömnproblem. Hon sökte hjälp både på vårdcentralen och inom öppenvården. När hon till slut hittade en terapeut med KBT-inriktning, blev det ändå inte bra. Hon kände prestationsångest och fick ännu svårare med sömnen.

–Jag gick i behandling för min insomni hos en privat KBT-terapeut. I början kändes det bra, men efter ett tag fick jag prestationsångest inför honom, kände att jag ville vara duktig patient och snabbt bli bra. Det funkade inte alls, mina sömn blev ännu sämre så jag slutade. Några månader senare provade jag KBT via internet och det funkade tack och lov bra. Det var en sådan lättnad att slippa känna krav inför någon annan än mig själv.

Men även om man inte träffar en terapeut när man går i internetterapi, ingår behandlarstöd. I alla fall i de behandlingar som Per Carlbring varit med om att ta fram och utvärderat. Detta stöd är viktigt, menar han:

–Vi tycker att det ska finnas behandlarstöd. Därför är det inbyggt i själva programmet.  Någon som hjälper till på vägen. Det finns alltså en person på andra sidan, som patienten har elektronisk kontakt med varje vecka för att diskutera hur behandlingen går och för att få svar på eventuella frågor.

Det är dock inte alla internetterapier i Sverige som har ett integrerat behandlarstöd. Hos till exempel Livanda och Careit, som är privata aktörer på marknaden, betalar man extra om man vill ha behandlarstöd.  Professor Carlbrings rekommendation är att behandlarstöd ska vara en självklar och inbyggd del i behandlingen:

– Utan att ha några vetenskapliga data så tror jag att det är en skillnad mellan att å ena sidan ha möjlighet att kunna ställa frågor och att, å andra sidan, förväntas ha kontakt varje vecka där feedback och professonella reflektioner ges.

Sverige är ett föregångsland när det gäller internetterapi mycket tack vare Per Carlbring och en annan professor som heter Gerhard Andersson. Båda dessa har varit pionjärer inom området. Det som fick Per Carlbring att intressera sig för området var:

–Jag tyckte att paniksyndrom var spännande och ville skriva min psykologexamensuppsats om det och tänkte att det var en hel del som led i det tysta utan att sökta behandling. Då tänkte jag att man kunde prova biblioterapi (bokterapi, Renews anmärkning), men att man kunde lägga till aspekter för att göra det ännu bättre. Det finns en del studier, där man prova på biblioterapi med hyfsade resultat där man också la till möjligheten att få guidning och då tänkte jag att man kunde vara värt att prova.

INternet2De svenska forskningsresultaten för internet-terapin ser överlag positiva ut. När det gäller ångestproblemen Generaliserat ångestsyndrom, social fobi och paniksyndrom  har även utländska forskare fått fram lovande resultat.  Nu gäller det att forskare utomlands kan bekräfta de positiva resultat som Carlbrings forskning visar när det gäller tinnitus, insomni, stress,  kronisk smärta smärta, spelberoende, bulimi och hetsätning, erektionsproblem, parterapi, PTSD, inkontinens och IBS (colon irritabele)

– Det är ju snyggt om det inte bara är en forskargrupp som uppvisar goda resultat utan det ska ju replikeras av andra oberoende grupper.

Och forskning pågår, berättar han, bland annat i Schweiz, Tyskland, England, Australien och Spanien. Men oavsett internetterapins framgångar är det inte alla som gör vågen inom psykiatrin, trots att den möjliggör för varje behandlare att hjälpa fler patienter.

– Reaktionerna är väl som generellt gentemot KBT – en del tycker det är bra andra inte. En del ifrågasätter sätten som man försöker utvärdera behandlingseffekterna på. Så även om man har en god evidens så tycker de att det inte säger något om verkligheten. Åsikterna spänner mellan de som tycker att det verkar vara ett bra komplement till de som inte alls tycker att det kan fungera eftersom terapeut och patient inte träffas fysiskt. Man ser relationen som det helande.

Något som ofta luftas i den offentliga debatten är kritiken mot nedskärningar av och privatiseringen av den offentliga vården, inte minst den psykiatriska. Riskerar inte internetterapin att bidra till att man skär ner på faktiska KBT-terapeuter inom vården?

–En viktig sak är att inte ställa dem mot varandra, det centrala är att man kan hjälpa fler personer. Jag tycker att båda delarna ska finnas, både internetterapi och live-terapi. Men det är också på gång att man i framtiden kanske inte särskiljer dem utan kombinerar dem.  Internetbehandling med fysiska möten i början och på slutet En mixad eller hybrid variant.

Vart ska man vända sig om man vill gå i internetterapi?

– Man kan vända sig till sin vårdcentral och se om det finns det, men det är ju inte säkert att det gör. Det enklaste sättet är att snabbt få behandling är att få vara med i våra studier. Då går man in på www.studie.nu. Det är en sida med en lista på vilka studier vi har pågående just nu och vilka som är kommande och hur man kan anmäla sitt intresse. I vissa landsting där man har upphandlat privata aktörer, som till exempel Psykologpartners, som erbjuder internetterapi.

 

Åsa-Mia Fellinger

Fellinger@renewmag.se

2017-03-13T11:51:19+00:00