Dags att utse en Nätombudsman

Uppdrag Gransknings program om näthat har skapat en storm av åsikter och ett stort engagemang. Goda samtal och förebyggande arbete är viktiga insatser i kampen mot hatet, men det räcker inte. Det menar Lars Arrhenius, Friends generalsekreterare och Mårten Schultz, professor i civilrätt, som på DN Debatt idag kräver att lagen uppdateras och anpassas.

För att stoppa och förebygga näthatet krävs insatser på flera nivåer och av många aktörer, skriver Lars Arrhenius och Mårten Schultz. En viktig start är att vi vuxna tar vårt ansvar och agerar varenda gång ett ”hora”, ”bög” eller ”svartskalle” hörs i en skolkorridor, på en fotbollsträning eller på en Facebooksida.

– Det går inte att blunda längre, nu krävs skarpare åtgärder för att förändra det som pågår. Vi anser därför att vi, som ett komplement till goda samtal om nätet mellan barn och vuxna, till förebyggande värdegrundsarbete i skolor och till lovvärda initiativ som nätkärlek måste göra ännu mer, säger Lars Arrhenius.

Tillsammans med Mårten Schultz har han tagit fram ett antal förslag till hur lagen bör uppdateras och anpassas. Att utse en Nätombudsman, att göra en översyn av ärekränkningsbrotten och brottskatalogen samt ökade resurser till polis och åklagare är några av de förändringar som föreslås.

– Det är hög tid att de regler som samhället har ställt upp i övrigt uppdateras så att de är effektiva även på nätet. Då har vi ett grundskydd som gör att andra goda krafter kan agera för att internet fortsätter att vara den källa till idéutbyte, demokrati och relationsskapande som det bör vara, säger Lars Arrhenius.

Länk till debattartikeln på DN Debatt

2013-02-26T18:08:27+00:00