Tänkvärda citat från Lena Andersson i DN

I DN i lördags (29/12) skriver Lena Andersson i Kolumnen om ”Palmes demokratiska gärning” och den kritik om att vara klassförädare som ofta riktades mot honom. Lena Anderssons kolumner är, enligt mitt tycke, ofta svåra att förstå, inte minst på grund av det tillkrånglade språket. Mina tankar går ofta till ordspråket Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta när jag läser hennes texter. Men lördagens kolumn är ett undantag. Den får mig att reflektera och att tänka till. Och så vill jag gärna citera från den:

”Hur kunde det vara ett svek att bekämpa en otillbörlig samhällsordning där människor satt fast i medfödda positioner? Svek mot vad? Den egna kategorins överhöghet? ”

 ”Idén om att somliga är finare än andra ska svikas, oavsett om det är utsatta eller utbildade som bär särskildheten.”

Klicka här om du vill läsa hela Kolumnen i DN:Kolumnen/Lena Andersson

Åsa-Mia Fellinger

2012-12-30T13:42:50+00:00