Var tredje svensk vill byta jobb

Många svenska företag har varslat sin personal under de senaste månaderna och många förutspår några ekonomiskt tuffa år. En ny undersökning från Blocket Jobb visar att mer än var tionde (12 procent) är mer orolig över att förlora sitt jobb idag än för ett år sedan. Samtidigt visar samma undersökning att var tredje svensk vill byta jobb. Den främsta anledningen är att man anser sig ha för låg lön och att man känner brist på utveckling.


Var fjärde (27 procent) anser att konjunkturen har påverkat deras arbetssituation. Av dessa tycker 62 procent att påverkan är negativ eller mycket negativ och mer än var tionde (12 procent) är mer orolig över att förlora sitt jobb idag än för ett år sedan.

Var tredje svensk vill byta jobb

Trots oron över sin arbetssituation visar undersökningen att var tredje svensk vill byta jobb. Enligt undersökningen har hela 49 procent har någon gång sökt jobb på arbetstid. De främsta anledningarna till att man vill byta jobb är att man anser sig ha för dålig lön (40 procent) och att man känner brist på utveckling (40 procent). 3 av 10 uppger att de känner sig uttråkade på jobbet och en fjärdedel uppger stress som anledning till varför man vill byta jobb.

Orsaker till att man vill byta jobb*:

 • För dålig lön (40 procent)
 • Brist på utveckling (40 procent)
 • Uttråkad (30 procent)
 • Missnöjd med chefen (18 procent)
 • Praktiska skäl (17 procent)
 • Missnöjd med kollegor (8 procent)

Därför byter vi inte jobb

Den vanligaste anledningen (44 procent) till varför vi inte byter jobb är för att vi inte vet vad vi skulle syssla med istället. En tredjedel av respondenterna anser att det inte finns några jobb som passar dem och 23 procent uppger att de inte får de jobb de söker. 8 procent uppger att de inte byter jobb för att de inte vågar.

Orsaker till varför vi inte byter jobb*:

 • Vet inte vad man skulle syssla med istället (44 procent)
 • Det finns inga jobb som passar mig (31 procent)
 • Får inte de jobb jag söker (23 procent)
 • Hinner inte (9 procent)
 • Vågar inte (8 procent)
 • Det är för krävande/ansträngande att söka jobb (6 procent)
 • Jag vet inte var jag ska vända mig (4 procent)

Kvinnor vågar mer än män 

Det finns en signifikant skillnad mellan män och kvinnor vad gäller att faktiskt våga byta jobb. 12 procent av männen uppger i undersökningen att de inte vågar byta jobb, vilket är att jämföra med kvinnor där siffran är betydligt lägre, 5 procent.

 

Följ oss!

Twitter: Renewmagazine1

Facebook

 

 

 

 

 

2017-03-13T11:51:25+00:00