Sveriges tio mäktigaste kvinnor

Sveriges tio mäktigaste kvinnor, vilka är de? Igår släppte redaktionen på tidningen Fokus den årliga listan av Sveriges mäktigaste personer och inte helt oväntat hittar vi Fredrik Reinfeldt och Anders Borg i den absoluta toppen. Men hur ser maktabalansen ut bland kvinnorna? Här är Sveriges tio mäktigaste enligt Fokus.

1. Annie Lööf, partiordförande Centerpartet –  ligger på nr 7  på hela listan och då har hon tyvärr halkat från plats nummer 3 förra året.

Annie Lööf är född och uppvuxen i byn Maramö en bit från Värnamo, men bor numera i Nacka. Hon är dotter till centerpartisten ochVärnamo kommuns styrelseordförande Hans-Göran Johansson. Under sista året på Finnvedens gymnasiums samhällsvetenskapliga program började hon engagera sig politiskt och blev hösten 2001 medlem i Centerpartiet. Hon anställdes som valombudsman förCenterpartiets Ungdomsförbund (CUF) i Jönköpings län under valet 2002 och fick samma år Dag Hammarskjöldsstipendiet för sitt engagemang för internationella miljö- och fredsfrågor. Efter sin anställning började hon studera juridik vid Lunds universitet och avlade i augusti 2011 juris kandidatexamen.

2.  Magdalena Andersson – Socialdemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson Magdalena Andersson utbildade sig vid Handelshögskolan i Stockholm med civilekonomexamen 1992 och bedrev därefter forskarstudier i nationalekonomi 1992-95 . Hon var politisk sakkunnig 1996-98, planeringschef i statsrådsberedningen 1998-2004 och statssekreterare i finansdepartementet 2004-2006. Under åren 2005-09 satt hon i styrelsen för den socialdemokratiska tankesmedjan Policy Network. Hon har även studerat vid Harvard University i USA, och vid Institutet för avancerade studier i Wien. Under åren 2007-09 var hon rådgivare till dåvarande ordföranden i Socialdemokratiska arbetarepartiet Mona Sahlin och var 2009-12 överdirektör vid Skatteverket.

 

3.  Beatrice Ask – justitieminister och en av ankarna i  regeringen, en kvinna som lyckats sitta kvar på katapultposten. Efter regeringsskiftet 2006 övertog hon (som en av få icke-jurister genom historien) posten som Sveriges justitieminister. Under våren 2010 kom hon med ett utspel att misstänkta sexköpare ska få grälla, gredelina kuvert hemskickade till sig. Detta för att ”Det är lite grann att du får skämmas på torget”. Hon fick mycket kritik för detta av bland annat advokatsamfundet och Anne Ramberg sa ”Det är inte en acceptabel människosyn. Det är en återgång till medeltiden”. Även Lena Mellin på Aftonbladet kritiserade Ask med hänvisning till oskuldspresumtionen i Europakonventionen.[2] Via ett pressmeddelande tog Ask tillbaka uttalandet och sade att ”En viktig utgångspunkt för ett rättssamhälle är att alla ska betraktas som oskyldiga till dess motsatsen bevisats.”[3] Den 30 september 2012 avslöjade DN att Beatrice Ask hemligstämplat alla Säpos utgifter, med hänvisning till att det skulle vara farligt för rikets säkerhet om allt gick att granska. Lena Olsson från Vänsterpartiet meddelade senare samma dag att hon tänker anmäla Beatrice Ask till konstitutionsutskottet för utfrågning.

 

4.  Anna Kinberg Batra – gruppledare för moderaterna i riksdagen. Anna är en svensk moderat politikercivilekonom och PR-konsult. Hon har varit riksdagsledamot 2001–2002 och från 2006 samt även ersättare år 2000. Sedan riksdagsvalet 2010 är hon även Moderaternas gruppledare i riksdagen. Hon är gift med komikern David Batra. Kinberg Batra är civilekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm, samt har studerat språk och statsvetenskap vidStockholms universitet. Hon har tidigare bland annat varit kårordförande (BS-O’68) för Stockholms Universitets Studentkår, vice ordförande för FMS-Stockholm, distriktsordförande för Moderata ungdomsförbundet (MUF) i Stockholms län, ledamot i MUF:s förbundsstyrelse, PR-konsult på Prime, informationschef vid Stockholms Handelskammare, ledamot i landstingsfullmäktige och kommunpolitiker. Kinberg Batra har varit ledamot av Skatteutskottet 2001-2002, Näringsutskottet 2006, EU-nämnden 2006-2007 samt ordförande för det senare 2007-2010. Sedan valet 2010 är hon ordförande i Finansutskottet. Hon har också varit suppleant i Arbetsmarknadsutskottet,BostadsutskottetSkatteutskottet och Konstitutionsutskottet. Hon blev känd för den stora allmänheten när hon uttalade att ”stockholmare är smartare än lantisar” i sin personvalskampanj till riksdagen 1998. Hon bad senare om ursäkt för uttalandet.

 

5. Birgitta Ohlsson – EU-minister och folkpartist Ohlsson är uppvuxen i Tokarp utanför Linköping, där fadern Bengt är folkpartistisk politiker och fd. kommunalråd[1]. Hon tog studenten vid Katedralskolan i Linköping 1994. Hon har studerat statsvetenskap och internationella relationer vid Stockholms universitet. 1996–98 var hon ordförande för Liberala studenter Stockholm och 1997 valdes hon in i förbundsstyrelsen för Liberala ungdomsförbundet, som hon var ordförande för 1999–2002.[2] Hon har även arbetat som ledarskribent på flera liberala tidningar såsom Dagens Nyheter,Vestmanlands Läns TidningVästerbottens-Kuriren och Sundsvalls Tidning. Hennes profilfrågor är demokratimänskliga rättigheterdjurskyddjämställdhet, tolerans och internationalism. Ohlsson har tidigare varit Folkpartiets utrikespolitiska talesperson, men ersattes av Fredrik Malm i samband med att hon utsågs till statsråd. 2003 grundade hon det liberalfeministiska nätverket Felira. Hon var den första kända veganen i den svenska riksdagen, men är sedan 2004vegetarian.

6. Carin Jämtin – gruppledare för Socialdemokraterna
Jämtin har en kort period studerat vid Stockholms universitet men har ingen examen. Hon var förbundskassör i socialdemokraternas ungdomsförbund SSU 1990–1994 och förbundssekreterare 1994–1995. 1999–2003 var hon biståndschef vid Olof Palmes Internationella Centrum.
Hon var biståndsminister 2003-2006 och riksdagsledamot oktober-december 2006. Hon var även tillförordnad utrikesminister under våren 2006. Jämtin var mellan 16 oktober 2006 och mars 2011 oppositionsborgarråd i Stockholms stad. Hon var 2:a vice ordförande ikommunstyrelsen. Hon var dessutom gruppledare för den socialdemokratiska gruppen i kommunfullmäktige; hon satt sedan valet 2010 i fullmäktige som ledamot. Jämtin satt även med i styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting som ledamot.[1] Den 26 mars 2011 efterträdde hon Ibrahim Baylan som Socialdemokraternas partisekreterare på partiets extrakongress.

 7. Kronprinsessan Victoria Victoria Ingrid Alice Désirée, född 14 juli 1977, är Sveriges tronarvinge och hertiginna av Västergötland. Hon är dotter till kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia samt äldre syster till prins Carl Philip och prinsessan Madeleine. Hon gifte sig den 19 juni 2010 med Daniel Westling, som då blev prins Daniel av Sverige och hertig av Västergötland. Victoria födde den 23 februari 2012 dottern Estelle, prinsessa av Sverige, hertiginna av Östergötland. Victoria föddes som prinsessa 1977, men blev efter en grundlagsändring Sveriges kronprinsessa den 1 januari 1980. Hennes officiella titel är Hennes Kunglig Höghet Victoria, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland. Hennes namnsdag den 12 mars och hennes födelsedag den 14 juli är officiella flaggdagar i Sverige. Kronprinsessan är den offentliga person i Sverige som åtnjuter det största förtroendet hos Svenska folket och den person som erhållit det största förtroendet sedan mätningarna började.

 

 

 

8. Åsa Romson – språkrör Miljöpartiet Åsa Romson anställdes på Forum Syd år 1991, och blev 1993 ledamot av Grön Ungdoms förbundsstyrelse.[2] Under slutet av 1990-talet var hon även ledamot av miljöpartiets partistyrelse. Hon var ledamot av kommunfullmäktige i Stockholms kommun 20022010 och partiets gruppledare i Stockholms kommun 20042006. Som gruppledare hade hon en pådrivande roll i genomförandet av försöket medträngselavgifter i Stockholm. Romson valdes in som riksdagsledamot i valet 2006 för Stockholms kommuns valkrets, men valde att avstå platsen till förmån för en doktorandtjänst inom internationell miljörätt på Stockholms universitet. Hon blev återigen invald vid valet 2010 och behöll då sin riksdagsplats. Vid valet 2010 blev hon ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet och Valberedningen och suppleant i EU-nämnden. Sedan september 2011 är hon suppleant i Miljö- och jordbruksutskottet och i Utrikesnämnden. Åsa Romson anmälde sig 25 november 2010 som kandidat till posten som språkrör i Miljöpartiet,[3] och 29 mars 2011 föreslogs hon av Miljöpartiets valberedning till nytt språkrör tillsammans med Gustav Fridolin. Dessa två valdes sedan på kongressen 21 maj 2011.[4] Den 20 april 2012 disputerade Åsa Romson i miljörätt vid Stockholms universitet.[5] Hon blev därmed den första svenska partiledaren på nästan 40 år med en doktorsexamen. Hennes doktorsavhandling studerar vilket legalt utrymme som den internationella investeringsrätten ger stater att skydda miljön och reglera en hållbar användning av naturresurser samt hur mellanstatliga investeringsavtal påverkar genomdrivandet av miljöpolitiska reformer och miljörättsliga regler.

 

9.  Anna Ekström – generaldirektör Skolverket Anna Elsa Gunilla Ekström, född Jonsson 1959, är generaldirektör för Skolverket sedan den 23 maj 2011.[1] Anna Ekström är jur.kand. och hade under studietiden förtroendeuppdrag inom Saco:s studerandeorganisation, SACO Studentråd. Hon blev senare bland annat sekreterare i Arbetsdomstolen(1992-95) och planeringschef i Statsrådsberedningen (1997-98). Mellan 1998 och 2001 var honstatssekreterare i Näringsdepartementet. 2001 återvände hon till Saco och efterträdde Anders Milton som ordförande för centralorganisationen. Vid sidan av detta uppdrag var hon då även bland annat ledamot av styrelserna för Uppsala universitet ochArbetsmarknadsstyrelsen. Ekström invaldes 2009 som ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien. Ekström är sedan 1986 gift med civilingenjör Lars Ekström (f. 1960) och har två döttrar. Hon är dotter till f.d.riksåklagaren Torsten Jonsson och syster till den folkpartistiska f.d. statssekreteraren Håkan Jonsson.

 

 

 

10. Cecilia Malmström, EU-minister, folkpartiet. Som Europaparlamentariker engagerade sig Malmström särskilt i utformningen av EU:s utrikespolitik. Hon var ledamot i utskotten för utrikesfrågor, konstitutionella frågor respektive inre marknaden, och dessutom i underutskotten för mänskliga rättigheter respektive säkerhet och försvar. Under sina två mandatperioder var hon också vice ordförande i Europaparlamentets delegationer till Ungern ochKroatien. En av sina största framgångar har hon haft med oneseatkampanjen[1] som samlat in över 1 miljon underskrifter för att få ett slut på Europaparlamentets flyttcirkus mellan Bryssel och Strasbourg. Malmström fick posten som EU-minister i statsrådsberedningen den 6 oktober 2006 efter den borgerliga segern i riksdagsvalet samma år. Hennes ansvarsområden innefattade institutionella frågor, EU:s budgetöversyn, Östersjöstrategin, EU-strategin för tillväxt och sysselsättning samt planering inför och samordning av det svenska ordförandeskapet i EU hösten 2009. I november 2009 nominerade den svenska regeringen Cecilia Malmström till ny svensk EU-kommissionär.[2] Hon avgick som EU-minister den 22 januari 2010 och tillträdde den 10 februari tjänsten som EU-kommissionär med ansvar för inrikes frågor, som bland annat innefattar asyl- och migrationsfrågor och EU:s arbete mot den organiserade brottsligheten, i Kommissionen Barroso II[3] Malmström har valt att offentliggöra att hon som privatperson ger ekonomiskt stöd till Expo[4]. 2010 fick hon i Tyskland smeknamnet ”Censilia”, en blandning av ordet för censur och hennes förnamn, efter att ha föreslagit att EU:s medlemsstater ska blockera tillgång till internetsidor med barnpornografiskt innehåll.[5][6][7][8] Förslaget har dock fått stöd av Rädda Barnen och flera andra organisationer som arbeter för barns rättigheter.

Så här skapades hela makthavarlistan.

Källa: Wikipedia

 

Johanna Litsgård Lebourne

johanna.lebourne@renewmag.se

Twitter: litsgaard

 [/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

2017-03-13T11:51:25+00:00