Det gäller att välja värderingar

Vi avslutar vår temaserie om värderingar genom en podcast. Vi har intervjuat Jan Aronsson, som i sitt arbete för att hjälpa människor att hitta sina värderingar och riktning i livet utgår från existentialismen.

Existentialismen kan beskrivas som en humanistiskt inspirerad livsåskådning där synen på människans unika existensmöjligheter är central. Vi är, menar man, dömda till frihet vilket innebär att vi måste välja hur vi ska leva. Denna valfrihet skapar ångest. Existentialismen har blivit känd genom olika tänkare eller filosofer, dit räknas ofta Dostojevskij, Pascal och Augustinus, Sartre, Nietzsche och Kierkegaard.

Jan Aronsson betonar människans frihet och ansvar. Det handlar om att leva sitt eget liv, att utgå från sina egna värderingar, inte någon annans. Men det är också viktig att välja bort värderingar. Värderingar som inte är bra för oss eller våra medmänniskor.

 Det gäller att välja bland sina värderingar.Renew Magazine
Jan Aronsson

Podcast: Det gäller att välja värderingar (Klicka på länken)

____________________________________________

Om du vill komma till Jan Aronsson hemsida, klicka Här

____________________________________________

 

Här är några tips på böcker och filmer som Jan Aronsson tror kan inspirera till reflektion över det här med värderingar :

Filmer:
Searching for SugarmanPalme
Sagolandet (Jan Troell)
Böcker:
Tulsa Jansson ”Du har svaren” (just utkommen)

Åsa-Mia Fellinger

fellinger@renewmag.se

 

2017-03-13T11:51:33+00:00