Att leva enligt sina värderingar – nutidens egotripp eller viktigt?

Följ vår nya temaserie om att leva enligt sina värderingar. Är det viktigt eller ännu ett uttryck för nutidens individualism och egofixering?

Vi lever i en tid och en del av världen där vi har enorma möjligheter att kunna påverka våra liv och livsöden. Vi behöver inte oroa oss för att svälta, dö i barnsäng eller för att militären ska fängsla och tortera oss för att vi kritiserar statsmakten.  Inte heller behöver vi bekymra oss över om våra döttrar ska få gå i skolan eller om vi ska få hjälp vid händelse av en allvarlig sjukdom. Dessutom lever och verkar de flesta av oss  i någon form av gemenskap med andra och känner oss hyfsat uppskattade och omtyckta av våra medmänniskor

Det finns med andra ord fog för att påstå att vi befinner oss i den övre delen av den behovshierarki, som den amerikanske psykologen Abraham Maslow beskrev när han 1943 lanserade sin teori om mänsklig motivation. Enligt denna teori måste de basala behoven för vår överlevnad vara tillgodosedda innan vi kan och vill börja sträva efter att tillfredsställa sociala och psykologiska mål, som uppskattning från andra och god självkänsla, se bild nedan.

 

Men hur bra är vi egentligen på att tillvarata de möjlighetet som våra privilegierade liv erbjuder? Ganska dåligt, verkar det som. Hur många av oss har inte förbannat oss själva för att vi inte tillvaratog den där möjligheten som gavs när vi var 25 år eller för att vi inte gjorde slut på den där relationen som vi innerst inne visste inte var bra? Och hur många av oss drömmer inte om att arbeta med någonting annat, ja kanske till och med föra en helt annan tillvaro?

Forskningen och erfarenheten visar att många av oss inte lever enligt våra värderingar. Vi är inte ens riktigt medvetna om vilka värderingar vi har. Visst arbetar vi för att förverkliga våra drömmar och ideal, men vi anpassar oss ständigt till andras prioriteringar, normer och livsstil. Vi lever enligt någon annans värderingar  och glömmer bort – eller ignorerar- vad vi själva innerst inne vill ha ut av livet.  Det är därför ingen slump att man inom psykoterapins värld, sedan flera år tillbaka, pratar mycket om vikten av värderingsarbete inom ramen för psykoterapi.

Viktigt eller nutidsegoism?

Men hur kan man göra på egen hand för att bli medveten om sina egna värderingar? Och – inte minst – hur gör man för att leva efter dem? Och är det verkligen alltid  bra att leva enligt värderingar ? Riskerar vi inte att vi bli egoistiska och självupptagna individer, ett slags Generation Me som bara tänker på sig själva?  Detta är frågor som vi på Renew Magazine försker besvara i vår nya temaserie – Att leva enligt sina värderingar – viktigt eller egotrippat?  I vår första artikel, som vi publicerar i nästa vecka, kommer du att kunna läsa hur en psykiatriker tillika psykoterapeut och författare ser på det här med värderingar.

 

Åsa-Mia Fellinger

fellinger@renewmag.se

 

 

 

2017-03-13T11:51:39+00:00