Vår tids individualister och funderar över: När började vi tänka mer jag än vi?

Vi pratar om individualismen.  Är det skolan som fostrar nya generationer som kan vara ganska självcentrerade eller är det generationer som vuxit upp med fulltids arbetande föräldrar och därför tidigt fått klara sig själva?

Hur påverkas vi av hur det fungerar i andra länder och är det bara av ondo att vara lite solist ibland eller handlar det mest om ett annat sätt att tänka?

Lyssna på vår första podcast.

 

Individualister-1

 

Individualister-2

 

Individualister-3

 

Individualister-4

 

Nästa gång pratar vi om 20-talisterna. Vad ser vi för tendenser hos de som växer upp nu?

 

2012-05-12T22:51:39+00:00