Skandinaver världens lyckligaste folk

Ska du vara nöjd med din plats på jorden bor du förmodligen i Skandinavien. Danmark, Finland och Norge toppar listan av de länder i världen som har lyckligaste invånarna. Sverige hamnar på plats nummer sju och Togo ligger sist.

Det är ekonomerna JohnHelliwell, Richard Layard och Jeffrey Sachs som har samlat ihop vad som är känt om lycka runt om i världen.

Men även om det är rika länder som Danmark, Norge, Finland och Nederländerna som leder rankingen av lyckligaste länder medan fattiga nationer som Togo, Benin, Centralafrikanska republiken och Sierra Leone rankas bland de minst nöjda, konstaterar de i rapporten att sociala faktorer, så som socialt stöd, frånvaron av korruption och graden av personlig frihet  är viktigare än rikedom.

I en artikel i Washington Post håller Japans  vice utrikesminister Joe Nakano med:

”Ett antal nyare studier har visat att i många utvecklade länder, däribland Japan, står lyckan inte  i proportion till det ekonomiska välståndet”,säger han. ”Det här kallas ofta för ” Paradox of Happiness ”,  och har gett upphov till en internationell diskussion om hur man istället  kan öka individens välbefinnande genom regeringens politik.”

 

Undersökningen har pågått från 2005 till 2011, och det här är de länderna med nöjdast invånare i världen:

 1. Denmark
 2. Finland
 3. Norway
 4. Netherlands
 5. Canada
 6. Switzerland
 7. Sweden
 8. New Zealand
 9. Australia
 10. Ireland

 

 

 

Och det här de med minst lyckliga invånare:

 • Togo
 • Benin
 • Central African Republic
 • Sierra Leone
 • Burundi

Olika grupper har fått olika frågor för att mäta lyckan i just deras land. I den breda undersökningen fick människor  betygsätta sina liv från 0 till 10. Där mer än en tredjedel av européerna rankar sig en 8 eller högre medan mindre än 5% säger detsamma i Afrika söder om Sahara.

I rapporten listas också ett antal konkreta förslag för regeringarna att främja lycka bland sina medborgare, inklusive att hjälpa människor tillgodose sina grundläggande behov, stärka de sociala systemen, genomföra en aktiv arbetsmarknadspolitik, förbättra mentalvården, främja medkänsla, altruism och ärlighet, och hjälpa allmänheten motstå hyper-kommersialism.

 

Men, kanske du tänker, ligger inte graden av lycka i varje enskild persons sätt att möta framgång och motgång. Det halvtomma eller halvfulla glaset…

Författarna till rapporten håller inte helt med.

”Flera olika studier visar att även om lycka kan mätas individuellt så är det också en temperaturmätare på ett samhälle. Att fråga ett lands invånare om de är lyckliga eller inte visar också tydligt hur samhället mår och hur staten tar hand om sin befolkning. Det kan visa  undanskuffade kriser eller oväntade styrkor som finns i just det landet och därmed också visa behovet av förändring.”

 

Johanna Litsgård Lebourne

johanna.lebourne@renewmag.se

Twitter: @litsgaard

 

 Hela rapporten.

”Världens lyckligaste folk” av Lena Sundström

Recension av ”Världens lyckligaste folk” i SvD

Här kan man läsa andra artiklar om rapporten:

Time

Washington Post

Los Angeles Times

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-03-13T11:51:54+00:00