Den professionella anställningsintervjun

Den professionella anställningsintervjun av Åsa-Mia Fellinger är en praktisk handbok för dig som arbetar med urval och rekrytering. Den ger en beprövad metod för hur du kan genomföra professionella anställningsintervjuer och rekrytera rätt person till rätt jobb. Det är många gånger svårt att ta reda på om en person passar för ett arbete eller inte. Eller att få fram vem som passar bäst i en grupp med starka kandidater. Därför är det av central betydelse att urvalsprocessen är professionaliserad.Den vanligaste urvalsmetoden är anställningsintervjun, men i många fall sker intervjuerna på känn, utan en genomtänkt struktur och metodik. Då ökar risken att göra fel, vilket kan bli kostsamt. I den här boken får du lära dig att professionalisera urvalsprocessen samt att genomföra träffsäkra och effektiva anställningsintervjuer. Den professionella anställningsintervjun ger också förslag på komplementära urvalsmetoder samt kunskap om den antidiskrimineringslag som gäller vid anställningsprocesser.

Åsa-Mia Fellinger har mångårig erfarenhet av ledarskapsutveckling, rekryteringsarbete och individutveckling. Hon är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut samt godkänd handledare. Hennes verksamhet heter Fellinger Consulting och erbjuder konsulttjänster inom ledarskap, rekrytering och personlig utveckling. Verksamheten startades 1997 och har sin bas i Stockholm. fellinger.se

Om du vill beställa Den professionella anställningsintervjun, klicka: Här så slussas du vidare.

2017-03-13T11:51:52+00:00