Ledarskapsutbildningen UGL saknar stöd inom forskning

Sveriges populäraste ledarutvecklingskurs, UGL saknar forskningsstöd. Det visar den granskning som Renew Magazine har genomfört. Det finns överhuvudtaget inga utvärderingar om UGL leder till bättre chefer och medarbetare. Trots detta skickar både kommuner och Landsting medarbetare på kursen, som kostar cirka 32 000 per person. Plus vad det kostar att medarbetaren är borta från jobbet under en hel arbetsvecka

Med tanke på den stora investering i tid och pengar som arbetsgivare gör när de skickar medarbetare på UGL-kurs, kan man tycka att det borde vara klarlagt att kursen verkligen ger effekt. Det vill säga att de chefer och medarbetare som har gått UGL fungerar bättre på jobbet. Att chefen blir en bättre chef. Och att medarbetaren blir en bättre medarbetare.  Och inte bara utifrån kursdeltagarens synvinkel, utan även – och kanske främst – utifrån de medarbetar och chefer som han eller hon kommer tillbaka till efter kursen.  En chef kan ju tycka att han är fantastisk i sin yrkesroll medan hans underställda inte alls delar den uppfattningen.  Och en medarbetare kan anse att hon är ovärderlig för sina kollegor, medan de inget hellre önskar än att han ska säga upp sig

_____________________________________________________________

LÄS FLER ARTIKLAR OM UGL (klicka på rubriken)

Du behöver inte ha tittat i en psykologibok för att bli UGL-handledare

Han förde in UGL till Sverige men är nu osäker på om kursen är effektiv

UGL-Sveriges populäraste ledarutvecklingskurs

Sveriges populäraste ledarutvecklingkurs saknar stöd i forskningen

_____________________________________________________________

 Hur ser det då ut för UGL på den här punkten? Svaret är:  man vet inte. Det  finns nämligen ingen som helst forskning om det. Det råder alltså ett stort frågetecken om vilken effekt UGL har på ledar- och medarbetarskap.

Renew Magazine har intervjuat Anders Risling, som är en mycket erfaren ledarskapskonsult och faktiskt den person som mot slutet av 1970-talet, förde in UGL till Sverige, närmare bestämt till Försvarsmakten. Hur kommer det sig att det inte finns några vetenskapliga studier om man blir en bättre chef och medarbetare av UGL?  Kan det vara så svårt att utvärdera?

– Det kan man verkligen fråga sig. Jag tycker att det borde kunna utvärderas. Och jag tycker att det är skandal att det inte har utvärderat eftersom det har använts så mycket i Försvaret. Det man kan konstatera är att vi kan inte med säkerhet säga om det ger effekt på ledarens effektivitet. Men det gäller inte bara UGL, utan även andra typer av ledarutbildningar.  Att skicka en chef på en kurs och han blir bättre chef av det, finns det inga vetenskapliga bevis för.

 Hela intervjun med Anders Risling kommer på söndagen den 12 feb.

Hur kommer det sig att UGL fortfarande är så populär? Enligt Risling beror det på att är en kurs som kan ge individen mycket på det personliga planet.

– En vecka tillsammans med andra som också vill något – det är klart att det blir bra. Så det ska mycket till för att det ska bli misslyckat. Det är ett självspelande piano. Man lär sig viktiga saker om sig själv. Det är jag helt övertygad om.

Att kursen kan ge individen mycket i utbyte, finns det fyra vetenskapliga undersökningar som visar. Om man summerar resultaten från dem upplevde personerna att de hade fått en större förståelse för gruppdynamiska processer, förbättrat sin kommunikation, förbättrat sin ledarintelligens, ökat sin självkännedom och känner sig mer positivt inställda till sin egen roll på arbetet.   Tre av studierna är gjorda av högskolestudenter och en ingår i en avhandling vid KI.

Om du vill läsa studierna klicka på respektive länk längst ner på sidan.

Några kontrollgrupper har dock inte ingått i studierna. Man har alltså inte jämfört personer som har gått UGL, med personer som inte har gått den. Det gör resultaten osäkra, enligt vedertagna forskningsprinciper. För att kunna säkerställa ett forskningsresultat behövs både en testgrupp och en kontrollgrupp.

Eva-Lena Tedfeldt arbetar på Försvarshögskolan som projektledare för UGL. Hon är dessutom själv UGL-handledareVad är hennes kommentarer på att man inte har utvärderat om kursdeltagarna verkligen blir bättre medarbetare och ledare efter UGL, det vill säga presterar bättre, får bättre utvärderingar osv?

– Inom akademin finns det ett ointresse. UGL är inte helt fint. Inom akademin är ju undervisningen mer traditionell, inte upplevelsebaserad. De universitet och högskolor som håller på med uppdragsutbildningar, som exempelvis UGL, har, som jag ser det, behandlats lite styvmoderligt. Det finns ingen, med några enstaka undantag, som väljer att göra en avhandling på ämnet. Om vi sedan ser till vår värld här på FHS, så har vi flera kortkurser, varav UGL är den längsta. Och fast vi håller på med UGL, är även vi dåliga på att forska om det. Ska man forska på det, måste man ta av grundforskningspengarna, som är få. En annan sak är – vem ska betala för forskningen? En tredje är att det inte finns en kund som är intresserad av att se vad man får för pengarna. Ingen kund är tillräckligt stor för att satsa de pengarna som krävs. Det vi gör är att uppmuntra personer, typ studenter, som väljer att skriva om detta. Då är det ju en gratis ingång. Därför har vi lagt ner mycket jobb på att intresserade studenter ska få tillgång till stora uppgiftsanordnare…Men visst, om jag vore en stor kund som skickade folk på dyra utbildningar så skulle jag vilja ha reda på om det är effektivt.

Om några dagar publicerar vi hela intervjun med Eva-Lena Tedfeldt

Att UGL är en kurs som många arbetsgivare skickar sina medarbetare på, råder det inga tvivel om. Omkring 4 000 personer deltar varje år, enligt Försvarshögskolan. Och det är såväl näringsliv som offentlig förvaltning som betalar för kursen. Hur fördelningen ser ut mellan dem känner inte Eva-Lena Tedfeldt till, men säger:

– Jag tror att näringslivet har ökat den senaste tiden. Allt fler från näringslivet går den fördjupade UGL:en. Från början var det egentligen bara offentlig förvaltning som köpte in UGL, men nu kommer näringslivet mer och mer.

Åsa-Mia Fellinger, Renew Magazine

fellinger@renewmag.se

_____________________________________________________________

LÄS FLER ARTIKLAR OM UGL (klicka på rubriken)

Du behöver inte ha tittat i en psykologibok för att bli UGL-handledare

Han förde in UGL till Sverige men är nu osäker på om kursen är effektiv

UGL-Sveriges populäraste ledarutvecklingskurs

Sveriges populäraste ledarutvecklingkurs saknar stöd i forskningen

_____________________________________________________________

Studier om UGL

D-uppsats om UGL

C-uppsats om UGL

Magisteruppsats om UGL

Avhandling där studie III handlar om UGL

 

Follow @RenewMagazine1

 

 

 

 

2017-03-13T11:51:59+00:00