Måste man bearbeta jobbiga barndomsupplevelser?

Det har kommit en intressant fråga till vår expert inom livs- och levnadsfrågor Det handlar om man måste bearbeta jobbiga barndomshändelser.  Eller kan man låta dem vara? Läs vad socionon/leg psykoterapeut Pia Spånghagen svarar.

Hej Pia

Måste man alltid bearbeta saker som varit jobbiga till exempel från när man var liten? Fortsätter erfarenheterna alltid att påverka?

Nej, man behöver inte alltid bearbeta saker som varit jobbiga tidigare i livet. Det avgörande för om man ska bearbeta eller inte beror på i vilken grad och utsträckning svårigheter man har haft påverkar ens liv i dagsläget. Man kan ha varit med om svåra och jobbiga saker utan att det behöver medföra problem i nuet. Om man upplever att man lever ett gott liv i dagsläget finns det inget egenvärde med att bearbeta tidigare händelser. Om man däremot upptas mycket av det som tidigare hänt i ens liv tex i barndomen eller ungdomen och upptagenheten går ut över den nuvarande livssituationen kan det vara nödvändigt och hjälpsamt att bearbeta tidigare händelser.

Pia Spånghagen, socionom/leg pykoterapeut

Det har kommit en intressant fråga till vår expert inom livs- och levnadsfrågor Det handlar om jobbiga barndomshändelser.  Måste man bearbeta dem? Eller kan man låta dem vara? Läs vad socionon/leg psykoterapeut Pia Spånghagen svarar.

Pia Spånghagen

2017-03-13T11:52:01+00:00