Bristande kompetens hos många UGL-handledare

– Jag är övertygad om att det finns människor som mår rätt dåligt efter en UGL. Det säger  Sven Olof Krantz som är en av giganterna inom UGL – världen. Han menar att orsaken är den bristande kompetensen hos många av handledarna.

Förutom att vara handledare och leverantör av UGL sitter Sven Olof Krantz med i Försvarshögskolans projektgrupp som har till uppgift att kontinuerligt förädla UGL-konceptet. Krantz är en varm anhängare av UGL-konceptet. Men han är också bekymrad över hur UGL praktiseras på många håll. En av de saker som oroar honom är kompetensen hos de certifierade UGL-handlarna.

– Jag är övertygad om att det finns människor som mår rätt dåligt efter en efter en UGL och då vill jag påstå att det beror på att det finns en hel del handledare som inte borde vara handledarel. Det är   illa för UGL-konceptet är bra.

_____________________________________________________________

LÄS FLER ARTIKLAR OM UGL (klicka på rubriken)

Han förde in UGL till Sverige men är nu osäker på om kursen är effektiv

UGL-Sveriges populäraste ledarutvecklingskurs

Sveriges populäraste ledarutvecklingkurs saknar stöd i forskningen

_____________________________________________________________

Enligt Krantz är problemet att det krävs alldeles för lite för att bli certifierad UGL-handledare.

– Det två gånger två veckors utbildning som krävs, sedan kör du upp för en erfaren UGL-handledare i en skarp situation. Och såvitt jag vet har ingen blivit underkänd i sin examination…Du behöver inte ens ha tittat i en enda psykologibok för att bli UGL-handledare.

Vad kan ni göra åt det?

– En sak som jag drar i projektgruppen är att en av handledarna vid varje kurs åtminstone ska vara beteendevetare. Men problemet är att då faller kanske 200 av de 450 handledarna bort så det är ingen lätt match, det kan jag säga….Jag har också framfört till gruppen att vi måste inför att ytterligare utbildningssteg där vi enbart utbildar i enbart processtyrningen.

Tycker du att alla i chefsposition bör gå UGL?

– Det blir lite konstigt och dramatiskt om man säger att alla chefer ska gå UGL. Det beror ju på. UGL är ju inget fantastiskt eller något unikt. Jag tycker mer att man ska gå den utifrån att man måste lära sig att leda sig själv innan man kan leda andra. Och det är ju minst lika viktigt för en medarbetare. För det här (UGL, Renew anmärk) handlar ju även om att vara medarbetar i en grupp. Hela veckan, det vill säga sextio timmar, på UGL går ju mer eller mindre ut på att reflektera över hur jag påverkar gruppen och dess konsekvenser på gruppen.Samtidigt är den rik på återkoppling.

Vad finns det för konkurrerande utbildningar till UGL?

– Min uppfattning är ändå att det finns andra kurser av liknande karaktär men ingen som är konkurrerande till UGL.

Vad är dina tankar om utbrytargruppen, det vill säga de som inte kör UGL 2008? 

–  De kör en falsk marknadsföring, skriver på sina hemsidor om UCL som om de vore UGL fast de inte är det…De få överhuvudtaget inte använda konceptet.  På UGL.nu till exempel går det att läsa att UCL är ursprunget till UGL, vilket är ren nonsens. Det är förfärlig, men det är så de jobbar.

– Är det något som du tycker är viktig att framföra om UGL 2008?  

– Det jag vill föra fram är, att det är viktigt att kursdeltagarn förstår att UGL är inte alltid en UGL. Man måste förstå att kursen har mycket med handledaren att göra. Kursen är olika beroende på vilken handledare som håller i den. Jag fick en upphandling från Kungliga biblioteket, där alla skulle gå UGL. Eftersom jag själv bara kör åtta kursen om året fick jag ta in underkonsulter. När jag sedan följde upp det hela så vill jag påstå att det var tolv unika kurser som de har gått på. Jag är förvånad över att de som söker UGL-kurs – vilket ju ofta handlar om personer i chefspositions – inte tar reda på mer innan de beställer en UGL, att de inte är kvalitetsmedvetna.

 Beställarkompetensen är låg, menar du?

– Den är oerhört låg. Det skulle vara rätt bra om du ringde Tanums kommun, till personalchefen, som har gjort en upphandling av UGL, där konsulten har satt ihop kurser med folk som i princip bara kommer från samma kommun. Om jag får in en deltager från Göteborg till en kurs så tar jag inte in en till. Kursdeltagarna ska ju vara främlingar för varandra . De får på intet vis löpa risken att i framtiden lida av sitt deltagande beroende på att någon annan bekant varit med som kan rapportera om vad som hänt. Som kursdeltagare ska du inte ha några lojaliteter eller uppleva att du är i beroendeställning till någon i gruppen.

Om du skulle göra en checklista för en person som ska köpa in UGL, vilka punkter ingår då?

– Man måste verkligen kolla upp handledarnas kompetens. Jag skriver bland annat om det på min hemsida – Ugl-akademin. .Jag har också framfört till gruppen (Försvarshögskolans projektgrupp, Renews anm.) att vi måste inför att ytterligare utbildningssteg där vi enbart utbildar i enbart processtyrningen.  Vi i gruppen träffas fyra gånger om året och  jobbar idogt med materialet. Vi som håller på är förankrade i forskningen. Det är inget hokus pokus som vi håller på med.

_____________________________________________________________

LÄS FLER ARTIKLAR OM UGL (klicka på rubriken)

Han förde in UGL till Sverige men är nu osäker på om kursen är effektiv

UGL-Sveriges populäraste ledarutvecklingskurs

Sveriges populäraste ledarutvecklingkurs saknar stöd i forskningen

_____________________________________________________________

 

Åsa-Mia Fellinger, Renew Magazine

2017-03-13T11:52:01+00:00