Försvarshögskolans projektledare övertygad om att UGL fungerar

Hon är helt övertygad om att UGL leder till bättre chefer.  Att det saknas forskningsstöd beror på att att det inte finns någon uppdragsgivare eller några forskningspengar. Den akademiska världen är dessutom ointresserad. UGL hör inte till deras finrum, säger Eva Lena Tedfeldt, som arbetar som projktledare för UGL på Försvarshögskolan, och som Renew Magazine har intervjuat.

Vad är dina kommentarer på att man inte har utvärderat om kursdeltagarna verkligen blir bättre medarbetare och ledare efter UGL, det vill säga presterar bättre, får bättre utvärderingar osv?

– Inom akademin finns det ett ointresse. UGL är inte helt fint. Där är ju undervisningen mer traditionell, inte upplevelsebaserad. De universitet och högskolor som håller på med uppdragsutbildningar, som exempelvis UGL, har, som jag ser det, behandlats lite styvmoderligt. Det finns ingen, med några enstaka undantag, som väljer att göra en avhandling på ämnet. Om vi sedan ser till vår värld här på FHS, så har vi flera kortkurser, varav UGL är den längsta. Och fast vi håller på med UGL, är även vi dåliga på att forska om det. Ska man forska på det, måste man ta av grundforskningspengarna, som är få. En annan sak är – vem ska betala för forskningen? En tredje sak är, att det inte finns en kund som är intresserad av att se vad man får för pengarna. Ingen kund är tillräckligt stor för att satsa de pengarna som krävs. Det vi gör är att uppmuntra personer, typ studenter, som väljer att skriva om detta. Då är det ju en gratis ingång. Därför har vi lagt ner mycket jobb på att intresserade studenter ska få tillgång till stora uppgiftsanordnare, som nu senast en student från Vänersborgs högskola. Hon har varit hos Kommunikationsutveckling AB här i Karlstad och på Gällöfsta. Där kunde hon få underlag som var tillräckligt stort för att räkna på… Men visst, om jag vore en stor kund som skickade folk på dyra utbildningar så skulle jag vilja ha reda på om det är effektivt.

Så det är alltså en kombination av 1) kostnad  2) frånvaro av uppdragsgivare och 3) ointresse från den akademiska världen för den här typen av kurs?

-Ja, det här är ju inte finrummet precis. Så är det. Och så är det nog också borta i USA. Den amerikanska grundkursen, som UGL blev inspirerad av, föll bort i USA. Och det berodde nog på detta. Går det inte att bevisa att det finns substans i något, då följer man trenden istället och väljer det som är mest inne för tillfället. Och det har varierat kraftigt genom åren det. Ändå har UGL klarat sig bra här hemma och det tror jag beror på en upplevelse av att kursen ger så mycket. Det blir en slags muntlig utvärdering som sprider sig.

Blir man enligt dig en bättre chef av att gå UGL?

– Jag är helt övertygad om det. Trots att den bara pågår under en vecka så är det ett kraftfullt instrument. För under denna vecka så får du ett upplevelsebaserat koncentrat av hela gruppsykologin. Du får en upplevelse och så läggs det till det teoribitar lagom anpassat till dig. Det gör att du förstår det som du har gjort  samtidigt som du kan bli nyfiken på det som fastnar hos dig. Det är ett rätt ambitiöst instrument, som försöker täcka av hela det gruppdynamiska fältet, med alla ingångar som finns där. Sen tror jag att en hel del ligger kvar efter kursen. Man kan leta vidare om saker genom den litteraturlista som man får med sig hem. Den fördjupade UGL:en, som du kan gå efter grundkursen, slutar med en utvecklingsplan. Du får med dig ett instrument hem som innebär per automatik att du fortsätter jobba med det på ett annat sätt än vad grundkursen gör.

Är det fortfarande så att det är 4000 kursdeltagare per år?

– Jag har inte riktigt kläm på det. Vi tar inte in uppgifter på det. Jag vet att Gällöfsta, som är största leverantören av UGL,  hade tusen deltagare förra året.

Vilka tror du köper mest, den offentliga förvaltningen eller det privata näringslivet? 

– Jag tror att näringslivet har ökat den senaste tiden. Allt fler från näringslivet går den fördjupade UGL:en. Från början var det egentligen bara offentlig förvaltning som köpte in UGL, men nu kommer näringslivet mer och mer.

Vilken ledarutbildning är den stora konkurrenten till UGL?

– Jag tror inte att det finns någon. I alla fall inte som är uppbyggt på det här viset, utan då går man en kurs vid universitetet.  Sedan finns det alla varianter från de som kör något UGL-original till Tavistock-modeller.

När jag pratade med Sven-Olof Krantz, som ju sitter med i er projektgrupp om UGL, så sa han att det är alldeles för lätt att bli UGL-handledare. Han driver därför frågan att det ska vara åtminstone en beteendevetare med per kurs Vad är dina kommentarer på det?

– Här har det varit en enorm utveckling genom åren. När UGL kom 1981 var 99 av 100 handledare militärer. Numera är det många som är beteendevetare och inte minst psykologer. Det är dessutom väldigt svårt att säga till en handledare som jobbat länge och som kanske har en officersbakgrund att ’nu platsar du inte längre’… Materialet är numera så pass komplicerat att det per automatik tilltalar beteendevetare mer än andra. Så i princip håller jag med S-O. Det är en klar fördel om du är beteendevetare. När det gäller den fördjupade UGL:en är redan nu en av handledarna psykolog.

 Är det något du vill lägga till?

– Gärna det här med kvalitetssäkringen. Om vi tar UGL som koncept har det skett förändringar genom åren. Ambitionen med version 2008 var att den skulle vara uppdaterad. Varje moment som ingår i UGL ska vara kvalitetssäkrat. Christer Sandahl på Karolinska Institutet är vår vetenskapliga ledare för detta, Han står för översynen. Uppdateringen är tänkt att äga rum vare tredje till fjärde år. Det händer ju så mycket inom detta område. Man kan ju inte vara säker på att sanningen, som ju ligger i betraktarens ögon, är samma från år till år.  Nu är det ju det här med mångfald, genus och diskrimineringsperspektivet som gäller.  Därför för vi in det till nästa gång. Vi leta upp någon som är duktig på det, som skriver texter om det. Och vi försöker verkligen få in de tunga namnen som föreläsare för våra handledare.

Åsa-Mia Fellinger

_____________________________________________________________

LÄS FLER ARTIKLAR OM UGL (klicka på rubriken)

Du behöver inte ha tittat i en psykologibok för att bli UGL-handledare

Han förde in UGL till Sverige men är nu osäker på om kursen är effektiv

UGL-Sveriges populäraste ledarutvecklingskurs

Sveriges populäraste ledarutvecklingkurs saknar stöd i forskningen

_____________________________________________________________

 

 

 

2017-03-13T11:52:01+00:00