Chefscoachning

Att arbeta som chef är ofta både stimulerande och utvecklande. Men det kan också kännas tungt och ensamt. Många gånger ställs man inför svåra situationer, det kan handla om besvärliga medarbetare, etiska dilemman, påfrestande omorganisationer eller stress. Ibland kan det mer var den egna inre reaktionerna som sätter krokben - prestationsångest, kontrollbehov, självtvivel, konflikträdsla eller [...]