Ny utbildning ska stärka nyanlända kvinnor på arbetsmarknaden

Tidigare i år slog regeringen larm om att det finns en stor könsskillnad mellan nyanlända på svensk arbetsmarknad. Män går i betydligt högre utsträckning än kvinnor vidare till jobb eller studier. Sveriges arbetsmarknadsminister Ylva Johansson sa att situationen är oacceptabel och att det behöver göras insatser för att fler nyanlända kvinnor ska nå arbetsmarknaden.

På Hermods i Östersund är man en god bit på vägen. En ny projektidé har presenterats som syftar till att ge nyanlända kvinnor den information och de verktyg de behöver för att inte hamna i utanförskap och isolering.

– Vi ser samma sak som regeringen, att det finns ett behov av den här typen av riktade insatser. Tanken med utbildningen är att deltagarna ska få en förståelse för de rättigheter och skyldigheter de har som kvinnor i Sverige. De ska också få jobba med att stärka sin självkänsla och sitt självförtroende, och inse att de är viktiga resurser för samhället, säger Ylva Lundstedt, samordnare på Hermods i Östersund.

Lärare bakom idén

anette-och-ylva

Anette Boson och Ylva Lundstedt

Idén till Kvinna i Sverige kommer ursprungligen från Anette Boson som är lärare på Hermods i Östersund. Hon har flera års erfarenhet av att jobba med nyanlända kvinnor, och har därmed bra koll på vilka utmaningar som finns.

– Många kvinnor som kommer till Sverige från andra länder och kulturer vet inte vilka rättigheter de har, de har inte heller full förståelse för deras betydelse för samhället. Med den här utbildningen vill vi förebygga utanförskap, bland annat genom att föra diskussioner om ämnen som i vissa kulturer kan vara lite svåra att förstå. Målet är givetvis att alla inskrivna ska gå vidare till studier och arbete när de är klara hos oss, säger hon.

– Samtidigt måste vi ha med i beräkningarna att många nyanlända kvinnor har väldigt begränsad studiebakgrund och ibland ingen arbetslivserfarenhet alls. Det är naturligtvis en utmaning och en stor omställning för dem, säger Anette Boson.

Kvinna i Sverige ska hållas inom ramen för grundläggande moduler, som är en tjänst för nyanlända i Sverige. Här får deltagarna både lära sig språket och om hur olika delar av samhället fungerar. Arbetsförmedlingen, som är den myndighet som ger aktörer som Hermods i uppdrag att driva grundläggande moduler, är positiva till initiativet.

– Arbetsförmedlingen har gått ut med att kvinnor med utländsk bakgrund är ett prioriterat område under 2017, så den här utbildningen ligger ju i linje med det. Det finns en gemensam syn på att det här är högsta prioritet, säger Ylva Lundstedt.

Tydligt kvinnoperspektiv

Utbildningen pågår i 60 dagar och är på heltid. Den innehåller olika delar, bland annat studie- och yrkesvägledning, praktik, sociala aktiviteter och kunskap om den svenska arbetsmarknaden. Alla delar kommer att ha ett tydligt kvinnoperspektiv, specialanpassat för målgruppen.

– Det som är unikt med utbildningen är bland annat att vi kommer att sträva efter att ha en öppen dialog gällande jämställdhet, kvinna i glesbygd och den svenska arbetsmarknaden. Mycket av informationen finns redan på olika håll, men vi ska jobba i mindre grupper och diskussionsforum. Vi kommer också att beröra ämnen som kvinnors rätt till sin egen kropp, något som är långt ifrån självklart att prata öppet om i alla kulturer, säger Anette Boson.

– Därför är det bra att den här utbildningen enbart riktar sig till kvinnor. Vi märker på andra utbildningar att kvinnorna tenderar att känna sig mer bekväma och ta mer plats när de bara är tillsammans med andra kvinnor, säger hon.

Det återstår att se om Kvinna i Sverige får nationell spridning, men mycket tyder på det. Intresset för konceptet har varit mycket stort sedan idén presenterades.

– Det finns mycket som behöver göras för att vi ska få se fler nyanlända kvinnor på arbetsmarknaden. Vi tror att detta är en insats i rätt riktning och vi ser verkligen fram emot att dra igång, säger Ylva Lundstedt.

För fler artiklar, följ oss: Renew Magazine

 

2017-03-13T11:50:16+00:00