Svenskar alltmer trötta på reklam

Kommer du ihåg när reklamfilmerna var en stor höjdpunkt vid biobesöket? När alla skrattade åt Trygg Hansa-repliken ”Det är en cab” eller när vi motvilligt förfördes av ”Juicy fruit – is at package full of sunshine”? Ja då är du född för i alla fall 30 år sedan. På den tiden var reklam var förbjudet i TV och radio och varje diskussion om reklam-finansierad TV politiskt sprängstoff. Those were the days….Nu är det helt andra tider, vi dränks av reklam och är numera rejält reklam-trötta. Endast 18 procent av svenskarna ställer sig positiva till reklam idag. Det visar Novus stora undersökning kring svenskarnas inställning till reklam som är gjord på uppdrag av intresseorganisationen Sveriges Annonsörer och som presenteras idag.

Intresseorganisationen Sveriges Annonsörer har med hjälp av undersökningsföretaget Novus gjort en studie av svenskarnas inställning till reklam. Liknande undersökningar har även genomförts år 2005, 2012 och 2014.

Årets resultat visar på att reklamtröttheten tycks bestå. Och faktum är att gapet mellan de positiva och negativa aldrig har varit större. 52 procent säger att de har en negativ inställning till reklam, att jämföra med 18 procent som har en positiv inställning. År 2014 minskade gapet något, men är nu alltså tillbaka och förbi 2012 års nivåer (51 % negativa, 18 % positiva).

Reklam upplevs framförallt som jobbigt och irriterande av många och reklam förknippas framförallt med ord som störande och påträngande. Mest negativa är män, 30-49 år samt boende utanför städerna. Mest positiv är en kvinna i samma ålder som bor i en storstad.

– Reklamexponeringen, det vill säga ytorna där vi möter reklam på är idag fler än någonsin, vilket ställer ännu högre krav på den reklam som görs. Många förknippar reklam som något som tränger sig på och det är något som vi som bransch måste ta till oss, säger Anders Ericson, vd på Sveriges Annonsörer.

Summering svenskarnas inställning till reklam:

 

  • Svensken har mest acceptans för reklam på mässor och event – 45 % gillande
  • Även butiker, 39 %, bio, 33 % och kundtidningar, 32 % rankas högt.
  • Mest ogillar svensken reklam i mobilappar, 77 %, Youtubeklipp, 75 %, spel, 70 %.
  • En av fyra är villig att betala extra för att slippa reklam för en tjänst man prenumererar på. Mest villig att betala är de i åldrarna 18 till 29 år.
  • 31 % använder adblockers. 37 % av männen, 25 % av kvinnorna.
  • 83 % tycker att åldersgräns i sociala medier är bra. 40 % tycker åldersgränsen ska vara 15 eller 16 år.
  • Positiva påståenden som sammankopplas med reklam är framförallt att ”reklam är en viktig del för att etablera varumärken”, samt ”något som genererar arbetstillfällen”.

Fotnot
Hela rapporten Kluvna Känslor – allmänhetens inställning till reklam finns att ladda ned på http://www.annons.se/avtal-dokument.

 

Den 29 september presenterar Sveriges Annonsörer för första gången även barns inställning till reklam. Detta görs på halvdagsseminariet ”Kampen om kidsen”. Mer info kommer inom kort på annons.se.

2017-03-13T11:50:18+00:00