Vinnande organisationsutveckling genom Lean production

Det har länge funnits en negativ inställning till organisationsutveckling inom svensk sjukvård, exempelvis genom införande av lean production. Ingen tidigare forskning har heller visat att sådana förändringar leder till någonting positivt över tid, varpå utvecklingen gått alldeles för långsamt. En ny, omfattande och unik studie av forskare vid KTH och Högskolan i Borås kan dock påvisa motsatsen till vad personal i sjukvården tidigare antagit om lean production. Organisationsutveckling leder till ett antal förbättringar.

Bland dessa positiva förändringar återfinns förkortade väntetider, vård i rätt tid samt ökad vårdkvalitet såväl som patientsäkerhet. Vidare kan forskarna se att läkare som arbetar direkt i vården också får färre tidskonflikter och en bättre arbetsmiljö.

– Många anställda i sjukvården tror att om man ingenting gör så blir det i alla fall inte sämre eller

Lotta Dellve

Lotta Dellve

mer stressigt. Vårt forskningsresultat visar att det blir just det. Både sämre, och mer stressigt, säger Lotta Dellve, professor vid Högskolan i Borås och vid KTH.

Hon har en bakgrund som beteendevetare och sjuksköterska, och fortsätter att berätta att forskningsresultatet visar att verksamhetsfokuserat ledningsarbete som anpassar utvecklingen efter verksamhetens specifika förutsättningar har betydelse för utvecklingen av nya arbetssätt och resurser.

Att balansera behovet av styrning av utvecklingsarbetet med tillit till arbetet leder dessutom till mer engagemang och mindre frustration bland medarbetarna.

Lotta Dellve och hennes forskarkollegor har listat en rad förhållanden som särskilt bidrar till en mer hållbar verksamhetsutveckling i sjukvården.

– Med hållbarhet menar vi dels arbetsförhållanden för läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och chefer, dels ur effektivitets- och kvalitetsperspektiv, säger Lotta Dellve.

Här är listan:

  • Verksamhetsnära stöd som är verksamhetstjänande kan både öka engagemanget bland medarbetare och bidra till att utvecklingen utgår från befintliga behov.
  • En enkel, begriplig, tydlig systematik som gärna visualiseras ger möjligheter till bättre samarbete i verksamhetsutvecklingen, delad förståelse och bättre översikt i arbetet.
  • Att bygga socialt kapital med tillit och förtroende kan skapa mer engagemang och därmed vara ett framgångsrecept.
  • Om ledarskapet är verksamhetstjänande, relationsinriktat, ger struktur och stabilitet samt är anpassat efter verksamhetens behov och förutsättningar kan det bidra till att skapa bättre arbetsmiljö, socialt kapital och fungerande arbetsprocesser.
  • Delad ledning, chefserfarenhet och organisationens stöd till chefer understödjer organisationsutvecklingen.

Forskningsstudien har varit omfattande. 22 enheter vid fem sjukhus deltog i projektet. 1 361 läkare, 429 chefer samt sjuksköterskor och undersköterskor fick besvara enkäter under tre år. Forskarna genomförde även intervjuer med 198 chefer, medarbetare och utvecklingsledare på olika nivåer, samt observationer. Studien gäller sjukhus.

AFA och Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) har finansierat forskningsprojektet.

Forskningsrapporten är utgiven av KTH

 

Här kan du ta del av slutrapporten

Läs mer om Lotta Dellves forsknin

Läs mer om Lotta Dellves forskning

2017-03-13T11:50:21+00:00