Laura Dekker – världens yngsta världsomseglare

Laura Dekker är den yngsta person i världen som ensam utfört en världsomsegling. Hon var 16 år och 4 månader vid målgång. Efter en tio år lång domstolsförhandling fick Laura Dekker, då 14 år gammal,  tillåtelse att segla jorden runt själv, här kan ni se filmen om hur det gick. 

Laura Dekker påbörjade ensamresan 21 augusti 2010 i den 38 fot långa båten ”Guppy” i Gibraltar och ger sig ut på en två år lång ensamsegling världen runt. Utrustad med mångårig erfarenhet av segling, äventyrslust och föräldrarnas stöd ger hon sig ut på havet. För att finansiera sin dröm har Laura arbetat, sökt sponsorer och preparerat sin båt. På havet har hon bara sig själv att lita till. Med hjälp av handkameran berättar hon om sina upplevelser av stormar och ensamhet ute på oceanerna.

Laura berättar vid en TED föreläsning om resan. 

Men det var nära att resan aldrig blev av i så ung ålder då de sociala myndigheterna i Nederländerna försökte att stoppa henne eftersom hon ansågs vara för ung (hon var 14 år) för att få riskera sitt eget liv och dessutom borde gå i skola. Men sommaren 2010 gav en domstol i Nederländerna till slut klartecken för resan, efter att de låtit en erfaren seglare testa hennes kunnighet och satt villkor om distansundervisning. Laura kände sig så illa behandlad av barnbeskyddsmyndigheten och nederländsk press att hon beslutade sig att bosätta sig i Nya Zeeland som vuxen.

Guppy

Trots att Laura Dekker är den yngsta personen någonsin som ensam har seglat runt jorden, vägrar Guiness rekordbok att godkänna rekordet eftersom de inte vill uppmuntra unga personer att utsätta sig för de faror som en sådan resa kan innebära.

Här kan du se filmen om hennes resa.

 UR Play: Laura – yngsta världsomseglaren

Läs också:

Från himmel till helvete – sanningen om att segla jorden runt

 

2017-03-13T11:50:27+00:00