Få brott i nära relationer klaras upp – ny kartläggning

Endast knappt två av tio anmälningar om misshandel i nära relation klaras upp och det är stora geografiska skillnader när det gäller andelen personuppklarade brott. Det framgår av en ny rapport från den oberoende tankesmedjan stiftelsen Tryggare Sverige som presenteras i dag på internationella dagen mot våld mot kvinnor.

Under de senaste fem åren har antalet anmälda misshandelsbrott i nära relationer ökat i Sverige. År 2010 gjordes ca 15 600 år anmälningar till polisen, medan det år 2014 gjordes sammanlagt ca 17 200 anmälningar. Vi ser alltså en ökning med tio procent under perioden.

Samtidigt fortsätter personuppklaringen att vara låg. Av de sammanlagt 81 000 anmälningar som gjordes under åren 2010-2014 klarades endast 14 500 upp i den meningen att en gärningsperson kunde knytas till brottet, vilken motsvarar en personuppklaring på cirka 18 procent.

– Betydligt fler brott skulle kunna klaras upp, säger personsäkerhetsexperten Peter Strandell (Stiftelsen Tryggare Sverige).

Resultaten visar också på stora geografiska skillnader när det gäller andelen personuppklarade brott. I Kronoberg är personuppklaringen under den aktuella perioden 31 procent, medan den i Södermanland endast är 14 procent. Detta innebär att dubbelt så många av de som har anmält att de utsatts för misshandel i nära relation i Kronoberg jämfört med Södermanland har fått upprättelse i form av att gärningspersonen har ställts till svars.

– För att kunna förbättra arbetet med frågor som rör misshandel i nära relationer är det helt nödvändigt att en gång för alla klara ut vilken förmåga som polis, åklagare och socialtjänst måste ha inom detta viktiga område. Den rapport som vi nu presenterar är vårt bidrag för att få till stånd en seriös diskussion istället för den vanliga retoriken om ”mer utbildning”, ”bättre bemötande”, ”ännu mer samverkan” och ”ny lagstiftning”, säger Magnus Lindgren, generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige.

Rapportens siffror i korthet: 

  • Av de sammanlagt ca 81 000 brott som anmäldes under perioden 2010-2014 klarades endast ca 14 500 upp i den meningen att en gärningsperson kunde knytas till brottet. Det motsvarar en personuppklaring på endast 18 procent.
  • Det finns också stora geografiska skillnader. I Kronoberg var personuppklaringsprocenten under den aktuella perioden 31 procent, medan den i Södermanland var endast 14 procent.
  • I snitt inkommer ca 45 anmälningar om misshandel i nära relation i Sverige varje dag. År 2010 gjordes ca 15 600 anmälningar till polisen, medan det år 2014 gjordes sammanlagt 17 200 anmälningar. Vi ser alltså en ökning på tio procent under perioden.
  • De personuppklarade misshandelsbrotten i nära relation har minskat från cirka 20 procent år 2010 till 15 procent år 2014
  • För att kunna utreda dessa brott och säkerställa att de drabbade får hjälp, stöd och skydd krävs att polis, åklagare och socialtjänst har förmåga i form av bland annat resurser. För polisens vidkommande krävs åtminstone 435 årsarbetskrafter samt 70 årsarbetskrafter för att hantera personsäkerhets- och brottsofferarbetet. Till detta kommer ett behov av åklagare motsvarande 100 årsarbetskrafter och 850 årsarbetskrafter inom socialtjänsten.

Rapporten ”Brott i nära relationer – en kartläggning av rättsväsendets (o)förmåga” presenteras vid ett seminarium i Riksdagen den 25 november, kl. 13:30-16:00 med anledning av internationella dagen mot våld mot kvinnor.

Studien finns att ladda ner fritt här (pdf)

Läs också: Våldtäkter idag på internationella agendan

 

 

2017-03-13T11:50:29+00:00