Clowner utan Gränser till Medelhavet för att sprida hopp till människor på flykt

Allt fler människor tar sin tillflykt undan krig och förföljelse över Medelhavet för att söka skydd i Europa. En resa som är oerhört osäker och farlig och visar på den desperation dessa personer befinner sig i. Under 2015 har över 560 000 människor flytt över havet till Europa. Många av dem är barn.

I och med den humanitära katastrofen i världen blir allt mer akut och då fler och fler människor tvingas att fly för sina liv och från sina hem valde Clowner utan Gränser i början av 2015, med Världens Barns stöd, att utöka och förstärka sitt arbete för barn på flykt till öarna i Medelhavet. I juni 2015 gick den första expeditionen till Grekland och Aten och därefter har Clowner utan Gränser skickat team akut till öarna Lesbos och Kos under hösten då biståndsorganisationer på plats såg det enorma behov som fanns av att skapa hopp hos människorna på flykt, ett behov clownerna kunde fylla.

De lokala organisationerna i Grekland berättade efter clownernas besök att ”det här är det vi kan ge dom och det här är vad dom behöver – att få ta en paus från eländet dom varit med om, en paus från kriget, och bara få vara barn igen och skratta för en stund”. Genom mjuka lekar och spännande föreställningar ger clownerna en tillfällig lättnad och ett andrum för barn och vuxna som lever under stark yttre press i dagens minst sagt ovissa situation. Långsiktigt innebär skrattet och leken ett viktigt psykosocialt stöd, det ökar barnens kreativitet och får dem att glömma sina bekymmer för en stund.

Med PostkodLotteriets Kulturstiftelsens finansiella stöd planerar Clowner utan Gränser nu minst 15 expeditioner under 2016. Expeditionerna kommer att gå till hela Grekland, med fokus på där människor på flykt samlas, på öarna Lesbos, Kos, Samos och Chios, samt i städer som Athen och Thessaloniki dit människor anländer från öarna. Clownerna kommer även att åka till gränsen mot Makedonien.

– Vid sidan av mat, sanitet, tak över huvudet och trygghet är det mest värdefulla vi nu kan ge barnen på flykt ett skratt, en stund att bara få vara barn, en livsgnista för att orka vidare på vägen. Vi är stolta över att kunna stödja Clowner Utan Gränsers artister och pedagoger i deras viktiga arbete för den stora mängd barn på flykt och deras familjer som varje dag landstiger i den grekiska övärlden”, säger Angelica Månsson-Gerde, tf General Manager för PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

Läs mer om Clowner utan Gränser arbete för barn på flykt på: http://www.skratt.nu/projekt-och-expeditioner

SVT: På resa med Clowner utan Gränser

Aftonbladet: Clowner utan gränser ger barn skrattet tillbaka

2017-03-13T11:50:29+00:00