Fyra av tio svenskar gör inlägg på sociala medier på resan

42 procent av alla svenskar gör uppdateringar på sociala medier när de är på utlandssemester. Kvinnor är mer flitiga än män och inte helt oväntat är de yngre mest aktiva. Hela 28 procent av de äldre gör dock uppdateringar under sina resor. Det visar resebyrån Tickets Novus-undersökning.

Att göra inlägg på sociala medier under resan har blivit ett måste för många. Det är roligt att visa upp häftiga semesterbilder och berätta vad man gör på resan för vännerna där hemma.

– Att fråga vad vännerna gjorde på semestern är inte längre lika relevant. Många vet redan precis vad deras bekanta gjort eller inte gjort tack vare sociala nätverk som till exempel Facebook, Instagram och Snapchat, säger Karin Starkman Ahlstedt, kommunikationsansvarig på Ticket Privatresor.

Aktiviteten är hög inom alla åldersgrupper. Inte helt oväntat är de yngre mest aktiva och 70 procent av de mellan 18 och 29 år skriver något på olika forum online på resan. Motsvarande siffror för de som är 30-49 år och 50-64 år är 44 respektive 37 procent.

– Aktiviteten på sociala medier faller med åldern, men det är ändå oväntat många äldre som gör uppdateringar på resan. Hela 28 procent av de äldre, mellan 65 och 79 år, är aktiva, säger Karin Starkman Ahlstedt.

De allra flesta, 27 procent, uppger att de lägger upp till en timme av sin vistelse på uppdateringar. Bara 1 procent lägger mer än 8 timmar på detta under semestern.

45 procent säger sig inte lägga någon tid alls på att uppdatera sociala medier. Siffran är högre hos män än hos kvinnor, 51 procent jämfört med 37 procent.

46 procent av kvinnorna är aktiva på sociala nätverk på resan, medan bara 39 procent av männen är aktiva.

Tickets Novus-fråga: Hur lång tid lägger du på att uppdatera sociala medier under resan

Totalt                        Män        Kvinnor

Upp till en timme        27                           24             30

1-2 timmar                   8                            8                8

2-5 timmar                   5                            5                6

5-8 timmar                   1                            1                1

Mer än 8 timmar          1                            1                1

Ingen tid alls              45                           51             39

Vet ej                         12                           10             14

Fotnot: Svar i procent. I undersökningen ingår ett riksrepresentativt urval med 1117 personer

2017-03-13T11:50:34+00:00