Alkoholkonsumtionen hos 16-åringar lägre än någonsin

Alkoholkonsumtionen går ner bland de yngre. Mindre än hälften av eleverna i årskurs 9  (42 %) har druckit alkohol det senaste året. Det visar siffror från årets undersökning av Skolelevers drogvanor, som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) presenterar vid ett seminarium i Almedalen idag. Det är en halvering jämfört med år 2000 och den lägsta notering som uppmätts sedan undersökningen började 1971.

– Den positiva utvecklingen har pågått sedan några år tillbaka och pekar nu på historiskt låga siffror, säger utredaren Anna Englund i en kommentar. I år verkar användningen av narkotika också ha minskat något, efter att ha legat stilla i några år.

Internet ingen vanlig källa

Det vanligaste sättet för minderåriga att få tag på alkohol är genom en partner, kompisar eller kompisars syskon. Färre än en procent uppger att de får tag på alkohol via internet. Inte heller när det gäller användningen av så kallade nätdroger syns någon ökning och andelen som uppger att de köper droger via internet är också färre än en procent.

– Andelen som använt nätdroger ligger i år på 3-4 procent i år 2 på gymnasiet och har sjunkit med cirka en procentenhet i båda årskurserna jämfört med förra årets mätning, säger Anna Englund avslutningsvis.

Om undersökningen

Sedan 1971 har det genomförts årliga undersökningar av skolungdomars alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor. Sedan 1986 ansvarar CAN för undersökningarna, som utförs på riksrepresentativa urval i årskurs 9. Även skolelever från gymnasiets årskurs 2 deltar i undersökningarna sedan 2004. Undersökningarna genomförs som anonyma gruppenkäter i klassrummen. Antalet analyserade formulär 2015 uppgick till 4 961 i årskurs 9 och till 4 198 i gymnasiets år 2.

Presentationen från seminariet kan laddas ner från www.can.se, liksom tidigare års publikationer och tabeller. Rapporten ”Skolelevers drogvanor 2015” släpps den 11 december. Seminariet äger rum idag kl 11.00 i Soberian, Kilgränd 1, Visby.

___________________________________________________________________________________

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en ideell förening som har till uppgift att följa konsumtionsutvecklingen och sprida information om alkohol och andra droger. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor och Monitormätningarna. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. Läs mer på www.can.se,www.drugsmart.com och www.espad.org.

2017-03-13T11:50:36+00:00