Ny app hjälper frivilliga att rädda liv vid hjärtstopp

Alldeles nyligen lanserades

Appen är en vidareutveckling av det framgångsrika projektet SMS-livräddare där 13 000 frivilliga livräddare i Stockholms län har haft möjligheten rädda liv vid plötsligt hjärtstopp i deras närhet genom att via mobiltelefon larmas för att utföra hjärt-lungräddning. Via den nya appen ges nu även instruktioner om var närmaste hjärtstartartare kan hämtas.

En första utvärdering av projektet visar att andelen patienter som får hjälp med hjärt-lungräddning ökas med 30 procent med SMS-utlarmning till frivilliga. Resultatet har nyligen publicerats i världens främsta medicinska tidskrift -New England Journal of Medicine.

”Ännu fler kan räddas till livet om fler av de tiotusentals hjärtstartare som finns i samhället kan komma till användning vid hjärtstopp”, säger Mattias Ringh, specialistläkare i Kardiologi och forskare vid Hjärtstoppscentrum på Karolinska Institutet.

”Utvecklingen av smarta telefoner med GPS teknik och nya kartfunktioner där närmaste hjärtstartare kan visas, kommer att leda till att fler patienter kan få hjälp ännu snabbare. Förutom att snabbt få hjälp med hjärt-lungräddning kan nu fler få hjälp av en hjärtstartare. Tekniken är snabbare och enklare att använda”, avslutar Mattias.

SMS-livräddare kommer initialt att finnas i Stockholms län men framöver är målet att även omfatta Västra Götaland samt an9rv52sv26whwjtryaeregion Skåne.

Alla med utbildning i hjärtlungräddning i Stockholms län och som vill bidra till att rädda liv kan anmäla sig på SMSlivräddare.se och sedan ladda ned appen för iPhone och Android.

Projektet är ett samarbete mellan Hjärtstoppscentrum vid Karolinska Institutet och Södersjukhuset, SOS Alarm, Hjärt-Lungfonden och Stockholms läns landsting.

Vid frågor kontakta:

Mattias Ringh,Specialistläkare VO Kardiologi Södersjukhuset och forskare vid Hjärtstoppscentrum Karolinska Institutet, Tel :070-7741878, mattias.ringh@ki.se

Anders Klarström, presschef SOS Alarm, Tel: 08-205 307, press@sosalarm.se

Anna Ålenius Mathson, pressansvarig Hjärt-Lungfonden, Tel: 0708-544 230,anna.alenius@hjart-lungfonden.se

Fakta hjärtstopp:

  • 10 000 svenskar drabbas av hjärtstopp varje år, men endast 500 överlever.
  • I de fall en hjärtstartare har används omedelbart kan 7 av 10 överleva.
  • Det finns minst 35 000 hjärtstartare på publika platser i Sverige.
  • En hjärtstartare ger självinstruerande röstinstruktioner och kan användas av alla.
  • Man kan inte orsaka skada med en hjärtstartare.
Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se
2017-03-13T11:50:36+00:00