Lek Odla Väx! – härlig bok om odling för barn

I boken Lek Odla Väx! berättar trädgårdspeda­gogerna Eva Svensson och Klara Palerius hur de arbetar tillsammans med barnen i trädgården.Boken beskriver metodiskt hur man kan lägga upp ­odlingsverksamheten. Steg för steg visas de praktiska momenten, allt rikligt illustrerat.

Sedan mer än tre år driver Stiftelsen Rosendals Trädgård odlingsverksamheten Lek Odla Väx! där förskolebarn får möjlighet att uppleva och lära sig om odling och kretslopp. Arbetet är en viktig del av Rosendals Trädgårds strävan efter att verka för en framtida hållbar utveckling.

– Mer än 300 barn från Stockholms förorter har sedan starten 2012 fått leka,
odla och växa tillsammans med våra trädgårdspedagoger. I år permanentas
verksamheten och ytterligare 200 barn får chansen att följa trädgårdsåret på
Rosendals Trädgård. Det känns helt fantastiskt, säger Annelie Johansson,
projektledare för Lek Odla Väx!

Erfarenheter av projektet har nu blivit till en pedagogisk handbok, Lek Odla Väx! där Rosendals trädgårdspedagoger Eva Svensson och Klara Palerius på ett lekfullt sätt beskriver hur man arbetar tillsammans med barnen.

Trädgårdspedagog Eva Svensson tillsammans med några barn vid Rosendals trädgård.

– Vi vill ge barnen möjlighet att med alla sinnen uppleva glädjen i att leka,
odla och växa tillsammans under ett helt år. Vår pedagogiska metod bygger på
att skapa upplevelser – förhoppningsvis för livet.

Odlingspedagogik är ett kraftfullt verktyg för att skapa en relation till naturen och åskådliggöra de ekologiska sambanden. Boken innehåller metodiskt upplägg för odlings-verksamheten Lek Odla Väx! Steg för steg får vi följa de praktiska momenten genom sex odlingsträffar på Rosendals Trädgård, allt rikligt illustrerat. Handboken visar också hur metodiken knyter an till läroplanen för förskolan.

Lek Odla Väx! finna att köpa i butiken vid Rosendals trädgård eller via deras hemsida.

 

Åsa-Mia Fellinger

 

 

2017-03-13T11:50:36+00:00