Ojämställda par mår sämre

Att inte dela lika på hemarbetet gör att både kvinnor och män mår sämre i relationen. Kvinnorna lider av stress och sömnproblem på grund av att det ofta har huvudansvaret för det dagliga hushållsarbetet där å andra sidan männen är oroliga för utomhusarbete och reparationer.

Det visar Lisa Harryssons avhandling i psykologi vid Umeå universitet som bygger på data från  och intervjuer med 1000 Luleåbor som följts sedan 1981 då de var 16 år.

I sin avhandling har Lisa Harryson undersökt hur genusrelationer i hemmet och på arbetsplatsen är kopplade till psykisk ohälsa. Resultatet visar att det finns tydliga genusmönster i ansvaret för det obetalda arbetet i hemmet, eftersom kvinnor generellt sett har ett större och män ett mindre ansvar. Både en ojämn ansvarsfördelning av det obetalda arbetet i hemmet och ojämställdhet i parrelationen har samband med psykiska besvär i form av oro, ängslan och ångest hos både kvinnor och män.

Resultaten visar även att ojämställdhet på arbetsplatsen har samband med psykiska besvär bland kvinnor, men inte bland män.

Lisa Harryson konstaterar att arbetsplatsen och hemmet är två viktiga områden i vårt vardagsliv där vi lägger mycket tid och energi. Både arbetsplatsen och hemmet kan bidra till en god hälsa, men kan också innebära begräsningar och risker för ohälsa.

– Orättvisor i betalt liksom obetalt arbete innebär ofta att kvinnor och män utsätts för olika arbetsmiljöer och ansvarsområden, vilket kan medföra negativa hälsokonsekvenser. Jämställdhet i hemmet och på arbetsplatsen är därför centrala mål för att minska psykisk ohälsa hos både kvinnor och män, samtidigt som det skapar en god allmän hälsa i befolkningen säger Lisa Harryson.

Lisa Harryson är från Norrköping och har en magisterexamen i folkhälsovetenskap från Linköpings universitet. Idag är Lisa doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för allmänmedicin och vid Genusforskarskolan, Umeå Centrum för Genusstudier.

Läs mer här:

Fyra beteenden som dödar relationer

Internetbehandling mot våld i nära relationer testas

RFSU satsar på podcast för att få 50-plussare att tända till

Några tankar innan du skiljer dig

Det här ska du fråga på första daten

 

 

Följ oss på Twitter: @Renewmagazine1

2017-03-13T11:50:37+00:00