Beckman: Män som gör kvinnor till vänterskor

Han sa att vi skulle pausa till påsk. Nu ringde han och ville förlänga pausen fram till sommaren”. Jag pratar med en förtvivlad väninna. Hennes man har efter tjugofem års äktenskap blivit förälskad i en student och kräver nu tid för att ta reda på vad han egentligen känner. Först därefter kan han säga om han kommer tillbaka.

”Det här pausandet blixtbelyser en obalans mellan män och kvinnor. Så här gör de som låter sina egna behov gå först. Men som också har den ytterst egendomliga föreställningen om att det sedan går att komma tillbaka och att hon som väntat inte förändrats av väntandet. I det ligger den egentliga förolämpningen. En närmast infantil idé om att handlingar är konsekvensneutrala. Som att den som väntar vore någon sorts modersgestalt vars lojalitet och acceptans är reservationslös.”

 

Läs mer här:  Åsa Beckman: Jag blir tokig av män som gör kvinnor till vänterskor

 

2015-04-11T22:38:38+00:00