Antal barn som utsätts för sexuellt våld ökar

Barnahuset i Trollhättan är ett kriscentrum för barn som blivit utsatta för brott. Här samverkar hälso- och sjukvård med åklagare, polis och socialtjänst. Varje år anordnar Barnahuset en konferens, tillsammans med Högskolan Väst. Årets konferens handlade om pojkar och sexuell utsatthet.

Antalet barn som blir utsatta för sexuellt våld eller själva utsätter andra ökar. Maria Blomgren som är socionom på Barnahuset, berättar att de tar hand om ungefär fyrahundra barn per år.

–  Vi vill uppmärksamma pojkarna, det glöms ibland bort att även pojkar blir utsatta. Och de pojkar som själva utsätter behöver också få hjälp. Ofta har de själva upplevt sexuellt våld och agerar därför ut sexuellt.

Maria Blomgren menar att ökningen delvis kan förklaras av att vi lever i ett sexuellt samhälle, där porr och sex är lättillgängligt, till exempel på nätet.

–  Många barn som är dömda för sexuella brott, har stora kunskapsluckor i sexologi, de har fått informationen från filmer och bilder som visar en förvrängd sexualitet. Och har svårt att ta till sig den här informationen, de blir utåtagerande och kränker andra.

Känner skam och skuld
Ett problem som personalen på Barnahuset ofta upplever, är barn som blir tvingade att vara med på bilder eller i filmer med sexuellt innehåll. Barnen känner skam och skuld efteråt och vågar inte anmäla övergreppet. Maria Blomgren vill att de som jobbar med barn ska vara uppmärksamma på signaler som de får från barnen.

–  En sådan här konferens ökar medvetenheten. Det blir också lättare för t ex skolpersonal att ringa Barnahuset eller socialtjänsten. De ska inte behöva sitta ensamma med de här frågorna, säger Maria.

Hon påpekar också att det är viktigt även för föräldrar att våga fråga sina barn om sexualitet och att möta barns frågor.

– Vad är ok att göra med varandra, att våga berätta att någon tog fram sitt könsorgan. Detta är ofta förknippat med skuld och skam. Men barnen behöver få hjälp att veta var gränserna går.

Många barn tiger
Åsa Landberg har jobbat länge inom barn och ungdomspsykiatrin. Nu jobbar hon åt Rädda Barnen och är utredare åt regeringen. Hon berättar att antalet anmälda brott är toppen på ett isberg. Mindre än 10% av barnen pratar med någon professionell person.

Hon vittnar också om att många barn tiger för att de känner skam, vill skydda förövaren eller blir hotade. Många vet heller inte vart man ska vända sig.

–  Det är tabu att berätta om sexuella övergrepp. Vi vuxna vågar inte prata om det, hur ska de då våga ta upp något när det hänt?

Åsa tycker att riktad information mot riskgrupper eller mot grupper där sexuellt våld redan förekommit är en bra strategi. Hon menar också att man måste prata mer med barnen i skolan. Även information till andra vuxna i barnens närhet är viktigt – släkt, vänner, grannar, ledare mfl.

Åsa har tillsammans med Brottsoffermyndigheten tagit fram en webbsida som heter ”Jag vill veta”. Här finns info för både små och stora barn. T ex en speciell barnbok om övergrepp som kan användas i förskolan, den kan beställas gratis upp till 10 ex.

Mikko Roth  är en av talarna under konferensen, han berättar en mycket stark historia om sin egen barn- och ungdom. Mikko blev sexuellt utnyttjad som barn och även utsatt för grovt våld av den fosterpappa han och hans syster placerats hos. Så småningom blev Mikko prostituerad, började med droger och hamnade i porrbranschen. Nu har han lyckats ”komma tillbaka till livet” som han säger själv och ägnar sitt liv åt att hjälpa andra som har eller haft det som honom.

Förutom att anordna denna gemensamma konferens, innebär samarbetet mellan Högskolan Väst och Barnahuset att studenter kan göra praktik på Barnahuset. Personalen föreläser också i högskolans socialpedagogiska program. Det finns även planer på att söka gemensamma forskningsmedel för projekt som fokuserar på förebyggande och behandlande metoder i arbete med barn som utsatts för övergrepp.

Text: Karin Nobis

2017-03-13T11:50:39+00:00