Kvinnor särskilt utsatta i ebolaepidemin

Liberia är det land där ebolaviruset sprids snabbast och majoriteten av dem som hittills smittats är kvinnor. Av tradition är det företrädelsevis kvinnor som tar hand om sjuka i familjen. Kvinnor är också mer sårbara eftersom informationen som sprids riskerar att inte nå dem. I vissa områden på landsbygden är uppemot 75 procent av kvinnorna analfabeter.

– Det är viktigt att information når ut till hela befolkningen. Inte minst till de kvinnor som inte kan läsa och skriva, säger Lena Ag, Kvinna till Kvinnas generalsekreterare.

Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisation MARWOPNET, som vanligtvis arbetar för att öka kvinnors deltagande i beslutsprocesser och fredsbyggande, har på grund av ebolaepidemin lagt om sitt arbete. Organisationen sprider nu information om sjukdomen muntligt i byarna och via en radiokanal i Liberias gränsområden.

En annan effekt av krisen är att spänningarna ökar mellan grupper i samhället. Ruth Caesar på MARWOPNET, vars tidigare fredsbevarande arbete har varit mycket framgångsrikt, ser tendenserna och menar att det finns ökad risk för konflikter.

– Det är en utveckling starkt förknippad med den instabilitet som har rått här i landet både under och efter inbördeskriget. Det är skrämmande, säger Ruth Caesar.

FN-kommittén Inter-Agency Standing Committee lyfter i ett nyhetsbrev vikten av att genusaspekterna beaktas i de handlingsplaner som nu genomförs i de eboladrabbade länderna.

– När skolor stänger, barn blir föräldralösa och familjemedlemmar dör finns det ökad risk för stigmatisering av överlevare. Kvinnor och flickor riskerar då att utsättas för könsrelaterat våld och sexuell exploatering i ebolans spår, säger Lena Ag.

Läs mer om MARWOPNET:s arbete

Kvinna till Kvinna samarbetar med ett tiotal organisationer ur civilsamhället i Liberia och vårt kontor håller öppet i Liberias huvudstad Monrovia.

Foto: Kvinna till Kvinna/Ivan Blanco

2017-03-13T11:50:42+00:00