Barn hårt drabbade i ebolaepidemin

Antalet barn som blir föräldralösa i den accelererande ebolaepidemin stiger kraftigt i Liberia. Fattiga familjer med ensamstående föräldrar drabbas särskilt hårt och många av de hittills 1137 människor som dött i landet har varit ensamma mammor.

Liberia är det land som drabbats värst hittills av ebola och det är ett land som fortfarande lider av konsekvenserna från ett brutalt inbördeskrig som tog slut för drygt tio år sedan. Förutom ett bräckligt hälsosystem och svaga institutioner har Liberia ett stort antal trasiga familjer där traumatiserade, arbetslösa män övergivit sina familjer. När ensamstående mammor nu dör i ebolaepidemin hamnar de kvarvarande barnen ofta i mycket svåra situationer.

– När mammorna dör tvingas de föräldralösa barnen lämna sina skolor, om de nu ens var i skolan till att börja med. De stöts ut av samhället och tvingas leta efter arbete för att överhuvudtaget kunna överleva, säger Koala Oumarou, chef för barnrättsorganisationen Plan Liberia.
– Det handlar om flera hundra barn som nu är i akut behov av hjälp och skydd.

Även de barn som fått behandling mot ebola har det svårt eftersom människor ser dem som smittbärare. De blir ensamma och isolerade, till och med hotade, när de återvänder till sina hembyar där ingen vågar ta hand om dem av rädsla för att få viruset.

– Det vi ser nu är hur den absolut svagaste gruppen, barnen, får bära en orimligt stor del av lidandet, säger Malte Stövring, katastrofsamordnare på Plan Sverige.
– De drabbas direkt när sjukdomen tar deras syskons och föräldrars liv, en traumatiserande upplevelse för dem. Men även indirekt när skolorna – många gånger den stabilaste platsen i deras liv – har stängt. En del skolor har dessutom gjorts om till behandlingsplatser för ebolapatienter.

Hittills har nära 2500 människor mist livet i ebola. Plan arbetar på plats i de hårdast drabbade länderna Liberia, Sierra Leone och Guinea, huvudsakligen med att sprida livsviktig information via radiosändningar, flygblad, affischer och TV om hur människor kan skydda sig mot viruset. Vårt fokus är också att ta hand om och ge skydd till utsatta barn.

– De akuta medicinska insatserna måste kompletteras med förebyggande insatser om vi ska kunna stoppa epidemin. Där har vi vår roll. Plan har arbetat nära dessa befolkningar i många år, vi har människors förtroende och vet hur vi ska nå ut, säger Malte Stövring.

– Vi vet också att i situationer som dessa så ökar risken för att barn utsätts för våld, sexuella övergrepp och olika former av utnyttjande, vilket naturligtvis är helt oacceptabelt.

Plan har i dagarna inlett ett samarbete med den medicinska hjälporganisationen International Medical Corps (IMC) i syfte att effektivisera arbetet att hejda ebolaepidemin i Västafrika. Samarbetet sträcker sig från medicinsk behandling av ebolapatienter och psykologisk första hjälpen till smittoförebyggande arbete och skydd av utsatta barn

 

2017-03-13T11:50:42+00:00