Så här mycket pengar kostar barnen inför skolstart

Skolstarten är nära och för många föräldrar innebär den inte bara att barnen börjar en ny årskurs utan också betydande kostnader. I en ny undersökning från Tradera uppger 7 av 10 föräldrar till barn i skolåldern[1] att de tycker att inköpen i samband med skolstarten är en dyr historia, närmare 1400 kr per barn enligt undersökningen.

– Det är mycket som behövs inför en ny termin, alltifrån block och pennor till större prylar som ryggsäckar och regnställ. Att köpa vissa saker begagnat är ett sätt att vara lite snällare mot både plånbok och miljö, säger Christina Kilström, marknadschef på Tradera.

Även om nära sex av tio tillfrågade föräldrar (58 procent) handlar begagnade kläder till sina barn, är det endast 8 procent som uppger att de oftast köper begagnade kläder inför skolstarten. Vanligast är istället att oftast handla nya kläder i fysisk butik, något som sju av tio föräldrar (72 procent) uppger.

Undersökningen tyder också på ett ökat intresse för märkeskläder bland barn. Sex av tio föräldrar (61 procent) till barn i åldrarna 7-12 år uppger att deras barn bryr sig om vilket märke det är på deras kläder.

– Barn växer ju i rask takt ur sina kläder, varför märkeskläder kan kännas sådär lagom roligt att lägga pengar på. Däremot har kläderna ofta ett bra andrahandsvärde, en bra anledning att sälja dem vidare, säger Christina Kilström, marknadschef på Tradera.

Undersökningen visar också att svenska föräldrar i snitt har motsvarande 4 flyttlådor hemma med barnkläder som inte längre används.

[1]Barn i åldrarna 7 -12 år

2014-08-08T17:50:21+00:00