Robotreportrar tar över

Maskinen blir alltmer människolik och kan nuförtiden även skriva nyheter. I framtiden lär fler än föregångarna Forbes och AP anlita robotreportrar.

”Den lilla jordskalvsnotisen i Los Angeles Times i våras, författad av robotreportern Quakebot, skapade reaktioner världen över. Nyhetsartiklar var det ju journalister som skulle skriva. Plötsligt framstod det kreativa yrket inte självklart som skonat från den robotkonkurrens som slagit till mot tillverkningsindustri och servicesektor.”

”I bästa fall leder utvecklingen till en professionalisering av journalistyrket. En ny ordning där den fysiska reportern kan hänge sig åt mer kvalificerade saker: djuplodande artiklar och analyser istället för snabba rewrites. I en tid av knappa resurser är det efterlängtat.”

Håller du med?

Läs mer i DN: Robotreportrar blir nya kollegor

2014-08-17T10:34:56+00:00