Smarta telefonen kan ge dig digital demens

Forskare i Sydkorea, ett av världens mest digitaliserade länder, visar att överanvändning, beroende av smarta telefoner och datorspel bland barn och unga kan ge digital demens.

Sydkorea är ett av de länder i världen där utvecklingen av den digitala teknologin har kommit längst. Där har läkare upptäckt att den ökade användningen av smarta mobiler bland landets ungdomar har lett till fenomenet ”digital demens”. Det innebär en försämring av kognitiva funktioner. Symtom är minnesförlust, koncentrationssvårigheter och känslomässig likgiltighet, skriver The Telegraph.

I tidningen Chef säger  psykologen Jonas Mosskin, som ofta föreläser ofta om hur smarta mobiler och sociala medier påverkar chefer och organisationer, att man inte ska bli alltför skrämd av den nya forskningen, men ser också en risk. De smarta mobilerna har funktioner som belönar högpresterande människor och tipsar om mobilfria dagar.

– Att avstå ger ett perspektivbyte. Återhämtning är extremt viktigt för hjärnan. Dessutom kan det finnas en psykologisk poäng att längta lite efter att använda sin telefon. Då blir den roligare att använda när man väl sätter på den igen.” Säger han.

Lagförslag som förbjuder trådlösa nätverk

Läkarna har upptäckt att personer som ständigt är uppkopplade utvecklar den vänstra logiska och matematiska delen av hjärnan, medan den intuitiva, konstnärliga högra delen blir underutvecklad.

Även europeiska länder börjar reagera. Den franska nationalförsamlingen har sagt ja till ett lagförslag som förbjuder trådlösa nätverk på dagis. Förslaget slår också fast att wifi i skolor som har klasser upp till årskurs 6 ska stängas av när de inte används. I Tyskland har neurologen Manfred Spitzer, publicerat en bok med titeln Digital demens som varnar föräldrar och lärare om farorna med att låta barn spendera för mycket tid vid en bärbar dator, mobiltelefon eller annan elektronisk utrustning.

I Sverige har doktoranden Sara Thomeé utifrån fyra olika studier visat att unga höganvändare av mobil och dator löper större risk att drabbas av sömnsvårigheter, stress och psykisk ohälsa.

 Ungas hjärnor förändras mycket under tonåren

Forskare har under senare år kunnat visa att ungas hjärnor förändras mycket under tonåren och även i tjugoårsåldern.

Området i pannloben, hjärnans ”beslutsfattarcentrum”, blir klart allra sist. Det innebär i sin tur att möjligheten till framtidsplanering inte är utvecklad hos unga människor – inte heller förmågan till överblick och till att sålla intryck och bedöma risker.

– Mycket tyder på att den växande hjärnan behöver rörelse, fysisk aktvitet, för att utvecklas. Annars påverkas den främre delen, det som alltså ska bli ”vuxenhjärnan”, negativt. Att sitta still framför en dator eller bara knappa på sin mobil erbjuder inte den mångfacetterade stimulans som hjärnan behöver, säger Michael Nilsson till Dagens Nyheter. Han är professor i medicinsk vetenskap och chef för Hunter Medical research institute (HMRI) i Newcastle i Australien.

Men påpekar samtidigt att lite forskning gjorts i ämnet om digital demens samtidigt säger han att den här typen av frågor allt oftare förekommer när hjärnforskare träffas på konferenser runt om i världen.

 

Följ oss på Twitter: RenewMagazine1

 

2017-03-13T11:50:44+00:00