Mer än tio barn om dagen dör i Gaza

Antalet barn som skadas och dör i Palestina blir allt fler. Mer än tusen palestinier har rapporterats döda, varav minst 245 barn. Det är mer än tio barn om dagen, och den yngsta var tre månader gammal. UNICEF finns på plats och arbetar dygnet runt för att hjälpa barnen och deras familjer.

– Det fysiska och psykiska våldet som människorna här utsätts för går nästan inte att beskriva, säger Pernille Ironside, chef för UNICEFs fältkontor i Gaza. Konsekvenserna blir mycket svåra.

Våldet har krävt hela familjers liv. Den 20 juli dödades en familj bestående av 25 personer i ett enda luftanfall mot deras hem. 18 av dem var barn, mellan fyra månader och 14 år gamla.

Våldet orsakar bestående skada

Barndomen blir förstörd, när barnen för tredje gången på sex år får uppleva våld som ger dem svåra känslomässiga och fysiska skador.

– Vanligtvis är barn ganska motståndskraftiga och har lätt för att återhämta sig. Men när episoderna av våld blir för många blir våldet det normala, och det blir mer sannolikt att de själva upprepar vad de har varit med om senare i sina liv, säger Bruce Grant, chef för skydd av barn vid UNICEF i Palestina.

Skolor under attack

Mer än 173 000 människor har sökt skydd i FN-skolor, men ingen plats i Gaza är säker längre. Förra veckan skadades en UNRWA-skola och 15 personer dödades, varav sex barn. Tidigt i morse har fler människor rapporterats döda i en ny attack mot en FN-skola.

Minst 130 skolor har nu skadats i luftanfall, och en skola rapporterades ha använts av väpnade grupper för att lagra raketer.

– Att använda eller attackera skolor där barn har sökt skydd är oacceptabelt under alla omständigheter, sade Maria Calivis, UNICEFs regionchef för Mellanöstern och Nordafrika. Mycket mer måste göras för att skydda barnen, och UNICEF uppmanar alla parter i konflikten att respektera barn och skolor.

UNICEF är på plats

Den humanitära situationen fortsätter att förvärras, och minst hälften av infrastrukturen för vatten och sanitet är ur funktion. Två tredjedelar av befolkningen saknar tillgång till rent vatten, vilket ökar risken för sjukdomar. UNICEF försöker utföra reparationer när det är möjligt, men läget gör det mycket svårt och riskfyllt. Fyra kommunala reparatörer har dödats i tjänsten. UNICEF har än så länge levererat tre stycken vattentankar om 5 000 liter, och kommer att leverera tio till.

Uppskattningsvis är 200 000 barn nu i akut behov av psykosocialt stöd. De fem katastrofteam som arbetar med stöd av UNICEF fortsätter arbetet för att nå ut till dem. Hittills har 1 350 barn nåtts.

2017-03-13T11:50:44+00:00