Stressad bankpersonal riskerar utmattning, enligt Finansförbundet

Finansförbundets medlemsjour får allt fler samtal från pressade bankanställda som riskerar utmattning på grund av en allt hårdare arbetsmiljö. Nu kräver Finansförbundet att bankledningarna tar varningssignalerna på allvar.

–  Vi ser ständiga minskningar i personalstyrkan hos företagen. Personalneddragningar som ger ett allt hårdare tryck och allt stressigare arbetsmiljö för våra medlemmar. Idag hinner man varken förklara för en kund som framför kritik eller stödja kollegerna när de drabbas av tuffa samtal, säger Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius.

Finansförbundet har noterat en kraftig ökning av antalet samtal från medlemmar som mår dåligt på grund av en allt för hård arbetsbelastning och en dålig arbetsmiljö. Flera medlemmar anser att de mår så dåligt att de överväger att sjukskriva sig.

–  Det är alarmerande och ett tecken på att dagens slimmade organisationer inte fungerar. Ska vi ha ett hållbart arbetsliv måste något göras. Bankerna gör bra vinster, men det sker idag på bekostnad av personalens arbetsmiljö och hälsa, säger Ulrika Boëthius.

Finansliv nr 3/2014 skriver att sedan 2008 har de fyra storbankerna minskat sin personal med 17 000 personer. Ungefär hälften av dessa utomlands. Trots de stora personalneddragningarna genererade en bankanställd år 2013 ändå nästan 10 gånger mer vinst jämfört med en anställd i våra tre största börsbolag, Ericsson, H&M och Sandvik.

–  Våra medlemmar har väldigt svårt att förstå logiken i att bankerna går med stora vinster men ändå ska det skäras ned på personalssidan. Där vill vi ha en bättre förklaring från bankerna.

Det är med oro som Finansförbundet ser på utvecklingen där bankledningarna fortfarande tycks se utrymme för ytterligare personalminskningar. Ulrika Boëthius menar att gränsen är nådd och att ytterligare nedskärningar kommer drabba såväl personal och kunder men också bankerna själva. Färre medarbetare kan leda till fler missnöjda kunder och i förlängningen minskade vinster, varnar hon.

–  Det kortsiktigt lönsamma kan långsiktigt bli väldigt kostsamt för bankerna, säger Ulrika Boëthius.

 

2017-03-13T11:50:47+00:00